Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Torhamns Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1956

Finns i

Blekinge län
Karlskrona kommun
Torhamn distrikt

med 500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ann-Charlott Kullberg
Torhamns Samhällsförening
Sandhamn
370 42 Torhamn

Tel. 1: 0455-51520
Tel. 2: 073-3120252

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi deltar i Torhamns marknad. Vi arrangerar Valborgsmässofirande vid Skorv och sätter upp en julgran i kyrkhörnan.

Bad/Idrottsplats

badplatsen Hildings äng, badplatsfrågor, turism

Barnomsorg

barnomsorg och skola

Annan verksamhet

Fortsatt bevakning vad som sker med hemsjukvården kontra distriktssskmottFortsatt planering för renovering och handikappanpassning av Torhamnsgården Bevakning om ev flyttning av Saltö fiskehamn till Sandhamn Skärgårdstrafiken Kontakt och besök av koordinator över biosfärsområdet Kontakt med Skolledning, Blekingetrafiken Med varierande framgång har vi arbetat med frågor kring skärgårdstrafik och hamn, trafiksäkerhet (skyltar, övergångsställen, busskurar m.m.), Torhamnsvägen, marina reservat, seniorboende, minneslund på kyrkogården, sopsortering (ny sorteringsstation vid skolan), badplatsen Hildings äng, badplatsfrågor, turism, barnomsorg och skola, bibliotekets framtid samt biosfärsområde Blekinge arkipelag.Vi ansvarar för drift av Torhamnsgården och Tärnan.Vi deltar i Torhamns marknad. Vi arrangerar Valborgsmässofirande vid Skorv och sätter upp en julgran i kyrkhörnan.Vi marknadsför bygden bl.a. genom en turistkarta.Vi har samarbetsmöten med kommunen, länsstyrelsen, länstrafiken, vägverket och Affärsverken.Vi samarbetar med skärgårdens intresseföreningar, båtklubb, öriket och andra lokala föreningar i frågor som rör bygden.

Uppdatera förening

Anmäl förening