Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Vänge Guldrupe bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1947

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Vänge, Gotland distrikt

med invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Mats Engström
Vänge Guldrupe Bygdegårdsförening
Tallundsgatan 6
622 54 Romakloster

Tel. 2: 0705 64 83 05

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Loppmarknader

Bostäder

Uthyrningslägenhet.

Kultur

Konserter, teater, filmvisning.

Nyhetsbrev

Medlemsinformation med jämna mellanrum.

Samlingslokaler

Främsta uppgift för föreningen att ha lokalen tillgänglig för allehanda aktiviteter.

Studiecirklar

Förekommer att föreningar hyr bygdegården för studiecirklar.

Trivsel/Fester

Dans - egna samt utomstående föreningar.

Turism

Uthyrningslägenhet.

Annan verksamhet

Kyrklig.

Uppdatera förening

Anmäl förening