Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Alva Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1960

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Alva distrikt

med ca 300 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Eva Alvinge

Alva Stora Ringome 235
623 46 Hemse

Tel. 1: 0736222630

Verksamheten

Kultur

En bok om Alva är nyligen avslutad och kan förhoppningsvis börja säljas till sommaren 2009. Föreningen har en kvarn och en parstuga i sin ägo. Kvarnen är nyligen restaurerad och parstugan skall restaureras till sommaren.

Studiecirklar

Under arbette med boken om Alva har en studiecirkel bedrivits.

Trivsel/Fester

Nationaldagen firas i Hembygdsföreningens regi med bland annat sång och samvaro. Tillsammans med Sockenrådet anordnas sopp- och Pubkvällar.

Uppdatera förening

Anmäl förening