Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Alskog Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Garde distrikt
Alskog
med 0 invånare.

Adress


62364 Alskog

Skicka Epost

Kontaktperson

Allan Pettersson
Alskog Hembygdsförening
Alskog Prästgården 189
623 64 Ljugarn

Tel. 1: 0498 491490
Tel. 2: 070 37 17 321

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Vid fiskeläget Svajde finns grillplatser och fikabord. En brygga med trappa och ledstång gör det lätt att ta ett dopp i den ofta varma Lausviken. Svajde Hamnförening ansvarar för fiskeläget.

Butik

Flera gårdsbutiker som säljer olika lamm- och hantverksprodukter.

IT

Socknens fiberförening fick fiber installerat till slutet av 2014.

Kultur

Socknen har många fina historiska platser väl värda ett besök. Gålrum: Ett av Gotlands variationsrikaste fornlämningsområde med 122 kända fornlämningar. Gravarna spänner över en tidsperiod på 1000 år och innefattar ett stort röse, 7 skeppsättningar och mindre stensättningar. Området är betat och lättframkomligt. Till våren 2015 finns handikappanpassade fikamöbler på parkeringen. Liffride Skeppsättningar: I socknens nordöstra skogsområde ligger ett litet gravfält med två 16 m långa skeppsättningar och tre stensättningar. Sittbänkar finns på platsen.Trojaborg: Inte långt från kyrkan ligger en av gotlands största Trojaborger vilken är anlagd på 1800-talet. Under 2015 tas den fram ur sin Törnrosasömn och blir möjligt att springa igen.

Miljö & Natur

Socknen har två naturreservat med skyddade växter och insekter. Mallgårds Hajd: Här finns rik förekomst av alvarstånds, en ört som blommar gult i juli och endast växer på Öland och Gotland. Här påträffas också ett flertal rödlistade fåglar och insekter såsom nattskärra, svartfläckig blåvinge och apollofjäril. Ollajvs: Ett fuktigt skogsområde som delvis karaktiseras som sumpskog. Mossbelagda stenar, ormbunkar, lavar och rejäla granar ger känslan av att befinna sig i en trollskog.Visne ängar: Ett änge som på våren fylls av blåsippor, vitsippor och lite senare gullvivor och orkidéer. En 2 km lång kulturstig går genom området med fornlämningar såsom husgrunder, stenvastar, fornåkrar och gravfält från äldre järnålder.

Nyhetsbrev

Socknen har en facebooksida "Vi som gillar Alskog" där nyheter lätt kan spridas mellan sockenborna.

Samlingslokaler

Gamla skolan/Hembygdsgården i Hembygdsföreningens regi.

Skapa jobb/Företagande

24 företag finns i den lilla socknen. Allt från veterinärer, vedservice, konst, lammskinn, festarrangör, husritningar, hovslagare, stuguthyrning, yogakurser, skogsentreprenörer, plattsättare, snickeriarbeten, silversmed, hästprodukter... Några är endast öppna sommartid. Hembygdsföreningen hyr ut övervåningen i g:a skolan till ett åretruntföretag.

Skola

Barnen går klass 1-6 i Garda skola. klass 7-9 i Hemse.

Stimulera inflyttning

Leaderprojektet 2014 tog fram info-tavla, broschyr och facebooksida för att synliggöra företag och besöksplatser i socknen. Via facebook kan kontakter lätt tas med bygdens folk samtidigt som sockenborna själva lätt kan nå varandra. En socken utan affär och skola blir lätt en socken utan naturliga mötesplatser för både sockenbor och andra. Hembygdsföreningen som drev projektet hoppas nu att de som kommer till Alskog lättare ska uppmärksamma allt som faktiskt finns i socknen och att människor som letar nytt boende också lättare ska hitta information om socknen och förhoppningsvis tilltalas av det fina läget nära havet, natur och kultur.

Trivsel/Fester

Hembygdsföreningen arrangerar sommarfest varje år i g:a skolan.Pubkvällar i g:a skolan när andan faller på.

Turism

2014 genomfördes ett Leader-projekt där info-tavla sattes upp intill hembygdsgården och kyrkan. Där visas på karta vilka platser som är väl värda ett besök i socknen. En informationsbroschyr togs också fram som berättar om platserna och föreslår cykelturer och fikaplatser. Fiskeläget är ett trevligt badställe tillgänglig för alla. Även Visne ängar och Gålrum är kända besöksplatser.

Vandrings- & Ridleder

Vid Visne ängar finns en 2 km lång kulturstig. I socknens utkant mot Ljugarn samhälle finns Hälsoleden, en 3,2 km lång stig med många utplacerade sittbänkar.

Annan verksamhet

Sockenbastu där alla är välkomna.

Uppdatera förening

Anmäl förening