Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ruda Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1977

Finns i

Kalmar län
Högsby kommun
Högsby distrikt
Ruda
med ca 700 invånare.

Adress

Alf Harmens väg 4
57076 Ruda

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Majlis Axelsson

Alf Harmens väg 4
57076 Högsby

Tel. 1: 0491-22340
Tel. 2: 076-1060887

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Anordnar julmarknad och påskmarknad (för första gången i år -2011)

Bad/Idrottsplats

Vi samverkar med idrottsföreningen och PRO i olika arrangemang.

Bostäder

Har tidigare haft en arbetsgrupp som arbetar för att skapa seniorboende. Vi kom ingen vart.

Butik

Vi har fått en ny fin matvarubutik - Matöppet - i stället för Konsum som la ner hösten 2010. Vi är så nöjda med Matöppet.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Vi har just nu många invandrare i Ruda. Hur många av dem som får stanna/åka tillbaks vet vi ju inte. När vi varje torsdag har "fritids" för 7-16åringar, kommer många av invandrarbarnen/ungdomarna dit.

Kommunikationer

Arbetar för att få tåget att stanna i Ruda. Remissinstans vad gäller busskommunikationerna inom kommunen.

Kultur

Skaffar och sätter upp julgran på Torget. Ordnar julgransraskning i januari.Samhällsföreningen hjälper den nybildade Kulturföreningen vid arrangemang i Ruda (bära in scenerier och högtalare mm samt med att ordna servering.

Lokal utvecklingsplan

Håller på att ta fram en aktuell utvecklingsplan. En inspirationsresa till Stenberga är planerad i höst.

Miljö & Natur

Vi har stora problem med "folk" som kastar skräp runt återvinningsstationen i Ruda. Har ordnat ett antal hundbajslådor i samhället.

Nyhetsbrev

Hemsidan är alltid aktuell och där finns det nyheter och bilder från samhället.

Samlingslokaler

Hyr en lokal för barn/undoms-verksamheten och sammankomster. Har även ett mindre kontor.

Skapa jobb/Företagande

Samverkar med ortens företag.

Skola

Samverkar med skolan & barnen.

Stimulera inflyttning

Vi försöker med hjälp av sommarblommor mm. visa upp Ruda från sin vackra sida.

Trivsel/Fester

Anordnar/skapar en aktivitetspark för barn. Arbetet fortskrider.Sommarfest med dans för alla. Medverkade i år (2011) vid kommunens "Äldrevecka" med öppet hus med bildvisning.

Turism

Vi har tagit fram ett vykort över Ruda samt säljer olika lokalt producerade "Rudaböcker"

Ungdomsverksamhet

Har fritidsaktivitet för 7-16 åringar en gång/vecka samt disco någon gång/termin.

Utbildning/Kompetensutveckling

2008 var Samhällsföreningen + Idrottsföreningen på bussutflykt till Ramkvilla, för att lära oss hur de lyckats med sin samhällsutveckling.

Varit på studiebesök

Varit till Ramkvilla, Sävsjö och Danmark och studerat deras byutvecklingsarbeten.Planerar besök i Stenberg till hösten 2011.

Vägar/Mackar

Har fått igenom hastighetsbegränsningar på trångt vägavsnitt genom samhället.

Äldreomsorg

Förra året hade vi "kaffesamkväm" en dag /vecka. Det kom för få äldre då.Medverkade i år (2011) vid kommunens "Äldrevecka" med öppet hus med bildvisning.

Annan verksamhet

Arbetar med att få en fungerande ungdomsverksamhet, samt samverkar med andra föreningar i kommunen

Uppdatera förening

Anmäl förening