Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Brandstad Byalag c/o Bo Bengtsson

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2008

Finns i

Skåne län
Sjöbo kommun
Ilstorp distrikt
Sjöbo
med fler än 35 invånare.

Adress

Sockenstugan, Ö Kärrstorpsv. 23
275 17 Sjöbo

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi har möjlighet till att låna kyrkan där vi kan hålla konserter. Barockkoncert den 31 jan ex.Vi skall ha loppis och olika bazarer. Vi kommer att samverka under påskveckan i den så kallade Påskrundan som är en konstvecka i östra skåne.

Barnomsorg

Vi har en uppstartad barnmamma grupp

Bostäder

Sockenstugan har en lägenhet som vi kommer att rusta upp men är fn uthyrd temporärt.

Kultur

Kultur och historia komitteé. Här upparbetas gamla handskrivna handlingar från tidigare byabor under 60-talet. Här finns en riklig skatt att uppgradera och arbetet del 1 är snart klart och kommer att ligga på vår hemsida. Detta skall möjliggöra information om vår bygds historia fram till idag.Brandstad byalag har fått möjligheten att medverka i olika områden med en stor dansk-svensk filmproduktion.Detta är en dramakomedi som heter Sverige är fantastiskt och utspelas till stora delar i och kring Brandstad. I roller ser vi Björn Kjellman. Dan Ekborg. Thomas Hanzon, Göran Forsmark, Lia Boysen och Rebekka Hemse bla.Byalaget har deltagit som statister allt från gammal till barnkören. Vi har haft olika roller även på markservicen.Totalt har vi varit över 100 byalagsmedlemmar involverade under stor del av sommaren.

Samlingslokaler

Egen Sockenstuga sedan den 4:nov -08. Har har vi en härlig samlingslokal som vi kommer att bedriva verksamheter samt att hyra ut till medlemmar och allmänhet.Kontakter är knutna med Fränninge-Vollsjö föreläsarförening samt Röda Korset. fö är lokalen uthyrd med stigande intresse.

Skapa jobb/Företagande

Vi har precis iordningsställt vår samlingslokal och upprrustat den för alla former av möten.Det finns många företagere som bokat för föreläsning och andra möten.Detta ger en stimuli till ökat intresse för att stanna och verka samt utveckla sig i närområdet.

Studiecirklar

Fn startar en jägarexamensgrupp i byalaget som kamratcirkel.

Stimulera inflyttning

Vi försöker att hålla vår hemsida aktuell och "modern". Vi har under året fått ett par nyinflyttade unga familjer med små barn vilket är en god tendens under senare tid.

Tagit emot studiebesök

Vi i hela styrelsen har varit i Västra Torup och dess byalag och samtidigt fått en genomgång av SLUG:s ordförande Connie Asterman

Trivsel/Fester

Vi har en festkommitte som anordnar minst 3 fester per år. Vissa arrangemang typ kring påsk och jul ligger utanför deras ansvar.vi har också en pubgrupp som anordnar trivselkvällar 6 ggr per år

Turism

Vi ligger i start att bygga B&B med 3 dubletter. vi skall genom vår marknadsföringsgrupp samordna res och utflyktförslag i vårt närområde inom kommunen.Vi ligger väl framme.

Ungdomsverksamhet

Vi har en ungdomsstyrelse som bla driver ungdomscafé 1 ggn per vecka.De upparbetar förslag som presenteras för styrelsen och godkännes.Vi har en teknikgrupp för ungdomar som främst bygger på att köra 4-hjuliga minbikar.Här finns utrymme för även andra tekniska instruktioner som motor, dat och teknik.

Utbildning/Kompetensutveckling

Vi arbetar ständigt med genusfrågor och grannsamverkan samt arbeta med SWOT och visionsmål.

Vägar/Mackar

Vi har fått bidrag via kommunen och planterat en pilevall in från v13 till Brandstad By.Hela entrepernaden skötte vi själva och skötselavtal ligger hoss oss.se hemsidan.

Äldreomsorg

Det finns en kortspelsgrupp som på de äldres önskan verkar ca 10 per år

Uppdatera förening

Anmäl förening