Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Arvika Kommunbygderåd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2006

Finns i

Värmlands län
Arvika kommun
Arvika stadsdistrikt distrikt

med 26000 invånare.

Adress


Kontaktperson

Peter Joensuu
ARVIKA KOMMUNBYGDERÅD
Kyrkebol Otterbol
671 91 Arvika

Tel. 1: 0570-200 03

Verksamheten

Bostäder

Genom representanter och människor som känner de olika kommundelarna vara med och ge förslag på var det är möjligt och lämpligt att bygga bostäder.

Kommunikationer

Vara en kraft som belyser och påverkar utvecklingen i önskad riktning t ex bredband åt alla kommun innevånare.

Lokal utvecklingsplan

Vara med på möten med kommunrepresentanter när man dryftar översiktsplanen.

Stimulera inflyttning

Vara med i arbetet med Översiktsplanen

Trivsel/Fester

Att få tillstånd ett kontaktnät i HELA Arvika kommun mellan byalag och ideella föreningar och kraftsamla om vi finner att något spec behöver åstakommas.

Vägar/Mackar

Vara en kraft som belyser och påverkar utvecklingen i önskad riktning.

Annan verksamhet

Genom kommunresor visa på goda exempel här i kommunen. Vi har gjort en sådan i norra och västra delen av kommunen.

Uppdatera förening

Anmäl förening