Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

qvinnovindar

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2007

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Falköping kommun
distrikt

med 0 invånare.

Adress


Kontaktperson

Wanja Wallemyr
QVINNOVINDAR
Källeberg 1
521 91 Falköping

Tel. 1: 0515-37231

Verksamheten

Egen affärsverksamhet

Delägare i vindkraft/elproduktionVara inspiratörer och visionärer för andra som vill ta ett nytt steg men inte riktigt vet hur.

Kultur

I vårat intresse ligger att se möjligheterna att ta vara bygdens olika resurser för bla energi men också att bygden ska kunna fortsätt att leva ett rikt liv och utvecklas.Energi intresset har skapat fler mötesplatser och att nya grupper av människor möts.Qvinnovindar har dessutom ökat andelen kvinliga deltagare på olika möten som oftast har en stark mansdominerande karaktär.

Miljö & Natur

Att engagera sig i förnyelsebar energi är ett sätt att värna om miljön och naturen på många olika plan. Vi bor i ett område som hotas av uranbrytning och då känner vi att det är viktigt att vara med och påverka och visa på att det finns alternativa lösningar för en hållbarare värld. Så att bygden med dess unika natur miljö blir bevarad för framtiden.

Nyhetsbrev

Hemsida är under utveckling. Där ska man kunna hitta information om förnyelsebar energi, vad som är på gång och länkar till aktuella områden

Skapa jobb/Företagande

Visar på, genom att gå samman kan man även med små resurser skapa något som kan utvecklas och ge förutsättningar till något ännu större genom att ta vara på olika möjligheter till affärsutveckling innom förnyelsebar energi.

Studiecirklar

Flera av föreningens medlemmar kommer under våren att deltaga i en studiecirkel om skog. För att lära sig mer om skogens resurser.

Stimulera inflyttning

En levande landsbygd med god miljö är alltid stimulerande.

Tagit emot studiebesök

Vi har alla varit både på gemensamma men även på indeviduella studiebesök i sverige och utomlands som har med utveckling eller tillvaratagande av energi. Har för avsikt att göra flera och även se om det finns möjlighet för andra intresserade att följa med.

Trivsel/Fester

Vi är ett glatt gäng med högt i tak när vi möts själva el tillsammans med andra grupper.

Turism

Samarbeta med andra projekt för att titta på om alternativa drivmedel för bilburen turism kan locka fler turister till området.

Ungdomsverksamhet

Vi har ingen regelrätt ungdomsverksamhet men vi är alla föräldrar till ungdomar och dom blir engagerade på olika sätt.Och är med i olika diskussioner och möten.

Utbildning/Kompetensutveckling

Kunskapen om förnyelsebar energi i gruppen har ökat väsentligt sedan föreningen bildades bla genom olika studiebesök, nätverk,utbildning och att man söker information. Föreningen har för avsikt att förkovra sig mer för att kunna vara inspiratörer för andra och visa på olika vägar och möjligheter kunskap, utbildning och affärsutveckling.

Varit på studiebesök

Vi har medverkat vid studiebesök vid vårat vindkraftverk.

Annan verksamhet

Vi ser även vikten av att kropp och själ mår bra. Inom föreningen har vi olika kompetenser som vi känner att vi kan utveckla mer så att vi och andra ska må bra.

Uppdatera förening

Anmäl förening