Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Magasinets Vänner Fallebo gård

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Kalmar län
Oskarshamn kommun
distrikt
Oskarshamn
med 35000 invånare.

Adress

Fallebo gård 1
57241 Oskarshamn

Besök hemsida

Kontaktperson

Hans Bolling
Magasinets Vänner Fallebo gård
Fallebo gård 1
572 41 Oskarshamn

Tel. 1: 070-556 98 24

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad och växtmarknad anordnas av föreningen

Kultur

Magasinets vänner är en förening med syfte att bevara de kultur och naturvärden som finns runt fallebo gård. Vi anordnar julmarknad, växtmarknad, musikarrangemang, föreläsningar mm.I vår vackert belägna naturkyrka sker det både gudstjänster, bröllop och barndop. Vi verkar för ett aktivt kulturliv.

Miljö & Natur

Vi underhåller de gamla husen på gården, vi håller får och hästar för att hålla markerna öppna. vi försöker återskapa det odlings- och beteslandskap som till stora delar varit igenvuxet. Vi samverkar med andra intressenter i området inom jord och skogsbruk, jakt och friluftsliv och hembygdsförening

Skola

Samarbete, bla kommer skolan hit och har varje år en ulldag.

Trivsel/Fester

Vi hyr ut vårt gamla magasin till många festligheter,marknader, bröllop, musikarrangemang,teater,privata fester, företagsfest mm.

Turism

Fallebo gård är ett omtyckt utflyktsmål med gårdsmiljön med djuren och strövstigar. Vi har väldigt nära till Havslätts camping och därmed hittar även långväga turister hit.Vi jobbar på att våra jul- och växtmarknader också blir kända.

Ungdomsverksamhet

området besöks dagligen av barn och ungdomar. Området används flitigt av skola och barnomsorg.Samarbete har inletts med 4H i Oskarshamn

Vandrings- & Ridleder

Vi har anlagt strövstigar i området som vi röjer och håller öppna. Många närboende går här dagligen. Det finns gott om ridleder kring hela fallebo gård.

Uppdatera förening

Anmäl förening