Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Museiföreningen Hård Klang

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1988

Finns i

Kalmar län
Oskarshamn kommun
Oskarshamn distrikt

med 0 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Karl Fredrik Bergström
Museiföreningen Hård Klang
Stora basthult 2
572 95 Oskarshamn

Tel. 1: 073-540 13 94

Verksamheten

Kultur

Rekonstruerat en arbetsplats vid ett stenbrott som heter Ångkransbrottet som ligger centralt i byn Vånevik en mil söder om Oskarshamn. Vid Ångkransbrottet har föreningen byggt upp smedja, slipbod, stenhuggarskjul och en matbod som används som föreningslokal.

Nyhetsbrev

Skickas cirka 4 gånger om året till meddlemmarna. Brevet som är döpt till Brottstycken finns även att läsa på föreningens hemsida på Internet.

Vandrings- & Ridleder

I Våneviksområdet finns ett 30-tal stenbrott som vid 1800-talets slut hade cirka 400 stenhuggare anställda. Företagen som startade verksamheten kom från Tyskland. I området finns cirka 20 km vandringsleder. Inga ridleder.

Annan verksamhet

Till minne av stenhuggeriepoken firar vi årligen "Eld i berget", vårstädning i Ångkransbrottet. Hård Klangdagen, Bergsprediken i samarbete med Döderhults församling och Midvinterfest i Stenbrottet.

Uppdatera förening

Anmäl förening