Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Levide IF

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1926

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Levide distrikt

med 400 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Dan Kristiansson

Levide Tummelbos 916
62353 Hemse

Tel. 1: 0498 481209
Tel. 2: 070 747 12 09

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Bygdeexpå

Bad/Idrottsplats

Fotbollsplaner, Varpaplan, Motionspår, Hyr in oss i Hemsebadet

Bostäder

Bostadsrättsförening

Butik

Finns inte

Egen affärsverksamhet

Turistverksamhet

Kultur

Hembygdsföreningen sköter det

Lokal utvecklingsplan

Utveckling av föreningssammarbete

Miljö & Natur

Sopsorterning m.m

Nyhetsbrev

Sockenblad

Samlingslokaler

Gotlands bästa bygdegård

Studiecirklar

Sköts i första han av LRF och Idrottsföreningen

Trivsel/Fester

Sockenfester

Turism

Vandarhemsverksamhet

Ungdomsverksamhet

Idrott/ Friskvård bl.a bordtennis, idrottslekis

Utbildning/Kompetensutveckling

Kursverksamhet för idrottsledare bl.a

Vandrings- & Ridleder

Motionsspår

Varit på studiebesök

Vi visar vårt stugprojekt

Äldreomsorg

Byggt ny boulbana

Uppdatera förening

Anmäl förening