Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Storfors civilförsvarsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Värmlands län
Storfors kommun
Storfor distrikt

med 4050 invånare.

Adress


Kontaktperson

Toni Lysholm Christensen
LÄNSBGYDERÅDETS KBR STORFORS
Fallvägen 8
688 30 Storfors

Tel. 1: 0550-61880
Tel. 3: 0706451880

Verksamheten

Studiecirklar

Utbildning i överlevnad på landsbygd och i samhälle, HLR, första hjälpen, vad händer vid en olycksplats

Ungdomsverksamhet

Lära ungdommar att klara krissituationer både vad gäller olyckor och händelser i samhället,överlevnad

Äldreomsorg

Lära kommuninnevånare hur man tar hand om äldre när något händer. Lära äldre självhjälp när det händer något och lära ut hur man klarar sig från olyckor i olika situationer

Uppdatera förening

Anmäl förening