Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Gamleby Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1985

Finns i

Kalmar län
Västervik kommun
Gamleby distrikt

med 4000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Magnus Johansson

Åbyhöjden 7A
594 31 Gamleby

Tel. 1: 072 527 46 16

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Sponsring

IT

www.gamleby.se

Kommunikationer

Att allmänna kommunikationer blir bättre

Kultur

Att kulturliv och turism främjas

Lokal utvecklingsplan

ÖP 2025 Översiktsplan för GamlebyGamleby som handelsplats utmed Europaväg 22Gamleby ska få en tydlig profil och en långsiktig samverkan ska skapas mellan butiker och övriga serviceföretag. Upprätthålla ett bra handels- och serviceutbud för invånare i norra kommundelen.

Miljö & Natur

att miljön uppmärksammas

Nyhetsbrev

www.gamleby.se

Skapa jobb/Företagande

att det lokala näringslivet utvecklas

Skola

Att Gamleby har profilerar sig på att vara skolcentrum i Tjust.

Stimulera inflyttning

Marknadföring via webbplats

Tagit emot studiebesök

Ja

Trivsel/Fester

Sponsring

Turism

att kulturliv och turism främjas

Varit på studiebesök

Ja

Vägar/Mackar

Informationsdepåer

Annan verksamhet

En lobbyorganisation Föreningens syfte är att verka för ortens och bygdens bästa. Medlemmarna består av stora och små företag, privatpersoner, skolor och föreningar i Gamleby med omnejd.

Uppdatera förening

Anmäl förening