Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Totebo-Yxereds Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Kalmar län
Västervik kommun
Hjorted distrikt

med ~400 invånare.

Adress


Kontaktperson

Hans Källgren
Totebo-Yxereds Samhällsförening
Västra Vägen 5
59092 Totebo

Tel. 1: 0490 - 610 47
Tel. 2: 070 - 553 48 76

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Valborgsfirande vid Ärtholmen 2011

Bad/Idrottsplats

Sköter badplatsen åt Västerviks kommun

Bostäder

Blivit lovade seniorboende , i lägenhet av bostadsbolaget Stångåkonsult. Ännu har inget hänt.

Butik

Vi har en livsmedelsbutik som vi jobbar runt ikring. Den är privatägd.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Vi har asylboende på orten som vi är involverade i.

IT

Nyligen bildat en grupp för 100 MB bredband tillsammans med andra orter i södra kommundelen av Västerviks kommun, Hjorteds församling.

Kultur

Skall starta föreläsningar och föredrag i januari 2013

Lokal utvecklingsplan

Verkar för lokal utveckling av "vårt" närområde.

Miljö & Natur

Första kontakterna tagna för en å som växt igen.

Nyhetsbrev

Ger ut ett informationsblad "Totebobladet" minst två gånger per år

Samlingslokaler

Vi arrenderar en f.d. frisksportarstuga som vi rustat och där vi har sommarcafé 10 söndagar på sommaren.

Skola

Skolan nedlagd. Förskolan kvar tills vidare.

Trivsel/Fester

Arrangemang runt affären 1 gång per kvartal

Vägar/Mackar

Finns en privatägd mack Q-star.

Annan verksamhet

Har nära samarbete med Totebo IF

Uppdatera förening

Anmäl förening