Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Odensvi Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1994

Finns i

Kalmar län
Västervik kommun
Odensvi, Småland distrikt

med 375 invånare.

Adress


Kontaktperson

Ingela Svensson

Gölinge
59894 Odensvi

Tel. 1: 0493-21157
Tel. 2: 070-3317249

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi använder intresseföreningen som paraplyorganisation för övriga föreningar i bygden.

Bad/Idrottsplats

Idrottsföreningen har skötsel ansvar för badet och fotbollsplanerna. Intresseföreningen arrangerar valborgsmässofirande vid badet.

Bostäder

Intresseföreningen såg till att det blev nybyggda lägenheter i byn 1994. summa åtta lägenheter. Bostäder är en arbetsgrupp.

Butik

Vi var drivande när vi fick en ny butik i bygdegården Odenskans 1994. Butiken drivs sedan länge av Malin Lööw. En cafè del har byggts till, den blev mycket välkommen.

IT

Bygdegården ägs av kommunen. Odensvi ekonomiska förening hyr och förvaltar. Sedan hyr föreningen ut affärsdelen i sin tur till Malin Lööw. Föreningen arbetar just nu med att IT utrusta hela huset. Medel till detta kommer från vuxenskolan i Odensvi.

Kommunikationer

Vi har fyra grupper i Intresseföreningen varav en är kommunikationer.

Lokal utvecklingsplan

Vi har varit mycket aktiva i kommunens översiktsplan för vår bygd. Det är nu läge för att sy ihop helheten med våra arbetsgrupper: bostäder, kommunikation, turism och skola.

Nyhetsbrev

Vi har i bygden något som heter Odensvibladet. Detta utkommer månadsvis och innehåller månadens aktiviteter. Bladet ligger även ute på nätet. Odensvi.com

Skola

I Odensvi skola finns klass 0-6. Vi lyckades rädda skolan från nedläggning under fjolåret. Skolan har 40 elever.

Turism

Här finns en liten camping för åtta husvagnar. Vi har även ordnat el till dem. All service för gästerna finns i bygdegården dvs. affär, dusch, bastu,cafè,mat, samlingssal, festsal,vandrarhem mm.

Vandrings- & Ridleder

Tjustleden går genom vår bygd

Vägar/Mackar

Bensinmacken med bensin, diesel och etanol byggdes 1994.

Annan verksamhet

Detta är en del av vår bygd som jag nu har beskrivit. Tycker nog att vi är på tå för att stärka vårt lilla sammhälle. Det är mycket på gång nu.

Uppdatera förening

Anmäl förening