Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Bygdens Framtid

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Jämtlands län
Strömsund kommun
Tåsjö distrikt

med 1300 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Bernt Östlund
Bygdens Framtid
Parkgatan 8
83080 Hoting

Tel. 1: 070-5759516

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Samverkan med andra föreningar inför Hotingsmarknaden

Barnomsorg

Förbereder träffpunkter för hemmamammor

Butik

Förening av lokala hantverkare och kulturutövare

IT

Hemsida, hjälp till föreningar, projekt m.m.

Kommunikationer

Skrivelser om busstider, busshållplatser

Kultur

Sommarmusik i Tåsjödalen 7 evenemang per sommar; spelmansstämma

Miljö & Natur

Seminarier om energigrödor och vindenergi

Samlingslokaler

Tillsammans med PRO om bevarandet av Solgården

Skapa jobb/Företagande

LRC som hjälper kvinnor till jobb

Skola

om undomsgårdsverksamhet

Stimulera inflyttning

Skickar material till Seniormässa på Globen

Tagit emot studiebesök

Bl.a. på Aktus, arbetskooperativ i Ramsele.

Turism

Hjälper turister sommartid med information, broschyrer m.m.

Ungdomsverksamhet

Samverkan med idrottsföreningen, soc, skola, polis om ungdomsgårdsverksamhet

Utbildning/Kompetensutveckling

Kurser om energi, bygdeutveckling m.m.

Äldreomsorg

Samverkan med hemtjänsten, PRO och tisdagsträffar byfixarverksamhet

Annan verksamhet

Anordnar årligen EU-konferens på Tåsjöberget"Tåsjödalen i Europa" samt kvinnomässa.

Uppdatera förening

Anmäl förening