Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Trångsviksbolaget AB

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Jämtlands län
Krokom kommun
Alsen distrikt

med ca 650 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Carina Asplund
TRÅNGSVIKSBOLAGET AB
Box 155
830 47 Trångsviken

Tel. 1: 063-433 82
Tel. 3: 070-645 9988

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Upprustning av omklädningsrum, gymanläggning, iordningställt ny badplats

Barnomsorg

Hyr ut lokaler till Krokoms kommun. Har kompletterats med två ny avdelningar

Bostäder

Se föregånde sida

Butik

Byggt ut lokalerna för byns ICA-butik

Egen affärsverksamhet

Hyr ut lokaler till företag och driver den kommersiella verksamheten i Trångsvikens Bygdegård.

IT

Byggt eget bredbandsnät- via fiber till alla, även i utbyarna

Kultur

Bokmässa, konstutställning, konserter

Lokal utvecklingsplan

Finns och revideras kontinuerligt

Nyhetsbrev

Mellansjönytt kommer ut en gång per månad

Samlingslokaler

Trångsvikens Bygdegård- Bygdegårdarnas Rolls Royce

Skapa jobb/Företagande

Erbjuder mentorskap och finansiell rådgivning. Startat Jämtlands Kreditgarantiförening på uppdrag av Länsstyrelsen

Skola

Samarbetar kontinuerligt med Trångsvikens skola som har entreprenörskap som inriktning från 6-årsålder

Studiecirklar

Datautbildning för pensionärer

Stimulera inflyttning

Samarbete med ett byggföretag för att stimulera villabyggande. Välkomstkorg och middag för de nyinflyttade.Planerar ett helt nytt bostadsområde.Positiv marknadsföring!!

Tagit emot studiebesök

Ja ett antal, bl.a. Leksand, Örnsköldsvik, Sundsvall, Luleå

Trivsel/Fester

Trångsviksdagen (Årligen) Bingo, motionsdanse, pubkvällar m.m.

Ungdomsverksamhet

Bedriver årligen entreprenörskollo för elever som är i högstadieåldern, intag från hela landet

Utbildning/Kompetensutveckling

Lärcentra; Datorutbildningar

Varit på studiebesök

Jo, ett oräkneligt antal har besökt oss under åren. Många från andra länder

Vägar/Mackar

För en dialog med kommunen och vägverket angående ny korsning cykelvägar

Äldreomsorg

Levererar matlådor till de gamla genom restaurangen i Bygdegården.

Annan verksamhet

Bedriver f.n. ett forskningsprojekt som handlar om entreprenösrskap som ett verktyg för landsbygdsutveckling.

Uppdatera förening

Anmäl förening