Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Glommens Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2004

Finns i

Hallands län
Falkenberg kommun
Morup distrikt

med 1000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Jan Barreflod
GLOMMENS SAMHÄLLSFÖRENING
Box 4080
311 04 Glommen

Tel. 1: 070-3492854

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

medverkar i den årliga Kräftfestivalen i juli månad.

Barnomsorg

Arbetat för en utökad barnomsorg - lyckades

Butik

Har arbetat för att butiken skall få vara kvar

Kultur

Tänker ordna en konstutställning

Samlingslokaler

Det finns en särskild förening som har hand om samlingslokalen. Vi stödjer dem i deras arbete.

Stimulera inflyttning

Försöker ta hand om nyinflyttade.

Trivsel/Fester

Ordnar påskeld och julmarknad.

Turism

Försöker utveckla turismen.

Vägar/Mackar

Arbetar tillsammans med kommunen och Vägverket för att få ett bättre trafikflöde i samhället.

Äldreomsorg

Söker få ett nytt äldreboende byggt här.

Uppdatera förening

Anmäl förening