Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Bergkvara Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1988

Finns i

Kalmar län
Torsås kommun
Söderåkra distrikt

med c/a 900 invånare.

Adress


Kontaktperson

Ove Lindh
Bergkvara Samhällsförening
Båtsmansgatan 6
385 40 Bergkvara

Tel. 1: 0486-202 21
Tel. 2: 073-823 46 43

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Arrangemang i samband med "Våryran" kristihimmelshelgenbaklyckeloppis, motionsbingo, logtterier.etc.

Bad/Idrottsplats

Bevakning och underhåll

Bostäder

Information till kommun när det finns lediga hus i vår närhet.Nybyggen pågår.

Butik

Butiken är inte vad vi önskar. Har varit i kontakt med ledningenför Tempo,om missötsel av butiken. och erhållit svar att ledningen har varit i kontakt med ägaren med uppmaning att vidtaga nödvändiga åtgärder.

Egen affärsverksamhet

Föreningen har under 2010, tillverkat sittbänkar som företag och enskilda kunnat sponsrar, och som satts ut på lämpliga platser, varje bänk har en skylt som talar om vem som skänkt denna bänk.

Kommunikationer

Ja, text kommer

Kultur

Bevarande av gammal bebyggelse.Vi har under året satsat på information om Bergkvaras sjöfartshistoria, i form av skyltar och en informationsbroschyr.unde mottot "I sjöfartens sår"

Lokal utvecklingsplan

Ett arbete som skall påbörja under 2009

Miljö & Natur

Ja, text kommer

Nyhetsbrev

Under åren har vi till alla hushåll i Bergkvara/Gökalund två gånger lämnat ut ett nyhetsblad, där vi berättar om vår verksamhet och framtida planer. Detta nyhhetsblad skall lämnas ut varje år.

Samlingslokaler

Här har vi haft ett problem, Nu har vi genom att utnyttja en lokal på hamnplanen, som tidigare varit ett gammalt våghus, som vi renoverat och använder som klubblokal och arkiv av våra handlingar.Utomstående föreningar har lånat denna lokal till sina styrelsemöten.

Skapa jobb/Företagande

Här skall vi kontakta företagare och inleda en dialog, om vi kan göra något.

Skola

Finns.

Stimulera inflyttning

Kommunen har personal för detta.

Trivsel/Fester

Se under rubriken "Arrangemang o marknader"

Turism

Påverka kommun och förslag och förbättringar av turismen.Föreningar har nära kontakt med turistansvarig på kommunen.

Ungdomsverksamhet

Vi har diskuterat ett förslag till en ungdomsgrupp.

Vandrings- & Ridleder

Förbättring av vandringsleder etc.

Uppdatera förening

Anmäl förening