Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Farshults Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1996

Finns i

Kalmar län
Högsby kommun
Fagerhult distrikt

med 22 fastboe invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Marianne Johansson
Farshults byalag
Farshult 117
57072 Fa

Tel. 1: 0491-71117

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Bakning av ostkakor till vinster i lotteri på marknad.

IT

Förbereder ev fiberdragning i byn

Kommunikationer

Vi tar tillvara byns intressen gentemot kommunen och berörda vägföreningar när det gäller bl.a snöröjning och vägunderhåll.

Kultur

En liten by där missionshuset har rustats till samlingslokalDiverse aktiviteter som berättarafton om gamla tider, dragspelskvällar, pensionärsmusikal etc.

Miljö & Natur

Tack vare byalaget inramas kulturlandskapet av traditionella gärdesgårdar

Samlingslokaler

Ja, Bystugan användes vid olika lokala föreningars möten.

Tagit emot studiebesök

Ja,

Trivsel/Fester

Ja, byfest ordnas varje sommar för Byalagets medlemmar och inbjudna gäster.Julkaffeinflyttningsgröt då så påkallas

Varit på studiebesök

Ja, ett par gånger under de senaste fem åren har vi besökt några kulturplatser i närheten.

Annan verksamhet

Bydokumentation

Uppdatera förening

Anmäl förening