Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Godegårds Bygderåd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2001

Finns i

Östergötlands län
Motala kommun
Godegård distrikt
Motala
med ca 700 invånare.

Adress

Hökavägen 10
591 98 Motala

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Jonas Nordén

De Geersfors 36
591 98 Motala

Tel. 1: 0709-667399

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Godegårds Marknad 1 maj.

Bad/Idrottsplats

Påverkar kommunen om skötseln av vår badplats.

Barnomsorg

Förskolan nyttjar Allaktivitetshusets lokaler vid behov och lånar också böcker vårt idellt drivna bibliotek.

Bostäder

Bostadsstiftelsen Platen, samt Motala kommun.

Butik

Försöker påverka traktens inv att stödja butiken.

IT

Samarbetar med Motala Kommun och Tjällmo Byalag för att bygga ut fiber till samtliga invånare på landsbygden i Tjällmo och Godegårds socken, norra Motala.

Kommunikationer

Stoppa tåget i Godegård genom att mejlbomba beslutsfattare i Linköping och Örebro. Har problem med Trafik- och Samhällsplaneringensnämnden i Region Östergötland som vägrar ta hänsyn till att det finns ca 7.000 invånare som har närmast till en tågstation i Godegård. De envisas med att hävda att endast boende i tätorten Godegård räknas, vilket är stadens perspektiv att se på saken. Vi har dock ett geografiskt stort och utspritt samhälle.

Kultur

Mineralvandringar vid traktens gruvor. Spiksmide. Kolmila.

Lokal utvecklingsplan

Togs fram under 2011 för att gälla i sju år. Under 2018 har arbetet med en ny utvecklingsplan påbörjats. Den blir förhoppningsvis klar under 2019 och kan då utgöra del i underlag och arbete med Motala kommuns nya ÖP som är under framtagande.

Miljö & Natur

Remissbehandling av Motala kommuns Klimat och Energiplan, Landsbygdsprogram.

Nyhetsbrev

Bygdebladet, månatliga protokoll och händelser som rör bygden.

Samlingslokaler

När Motala Kommun lade ned biblioteket fick Bygderådet ta över och driva det i egen regi. Där finns konferensrum och datarum.

Skapa jobb/Företagande

Godegårds Framtid. PRO/SPF-Tyleskog samarbetar och har kontakter med bygden och Kommunen.

Skola

Genom att barn från Zinkgruvan i Askersunds kommun studerar vid Godegårds skola är den inte nedläggningshotad.Uppdatering: Socialdemokraterna drev under stora protester igenom att skolan skulle stängas i dec 2017. Alliansen i Motala har dock lovat att öppna skolan igen om de vinner valet 2018. Vilket de sedan gjorde!:)

Studiecirklar

Cirklar inom data, data, jakt, dialekter och släktforskning.

Stimulera inflyttning

Genom att det blir tågstopp i Godegård.

Trivsel/Fester

Nationaldagsfirande 6 juni på idrottsplatsen.Utdelning av boken Vandring i Bruksbygd till nyinfyttade

Turism

Har genom projekt byggt Torg och golfbana med servering vid traktens butik.

Ungdomsverksamhet

Fritidsverksamhet och filmvisning för barn.

Utbildning/Kompetensutveckling

Genom kommun och länsbygderåd, seminarier m.m.

Vandrings- & Ridleder

Östgötaleden

Vägar/Mackar

Q-Star

Äldreomsorg

Sångstund tillsammans med Sv.Kyrkan med förtäring 6 juni

Uppdatera förening

Anmäl förening