Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Våxtorps Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2004

Finns i

Hallands län
Laholm kommun
Våxtorp distrikt

med ca 1000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Dag Gustavsson
VÅXTORPS BYALAG
Fågelsång 59
312 98 Våxtorp

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Sommartid haft torgplats för lokala hantverkare och företagare under auktionskvällar (varje tisdag) Planerar Julmarknad under julskyltningssöndagen i år.

Bad/Idrottsplats

Påverkat kommunen att behålla simbassängen vid skolan.

Butik

Ska arbeta för en vägvisare till Lanthandeln vid väg 24.

Kultur

ger ut Byabladet 4 ggr/år med bl a lexikon över Våxtorpsdialekten.

Lokal utvecklingsplan

Vi har fastställt en Verksamhetsplan för 2008 där vi arbetar med 4 verksamhetsområden :-cykelvägar-belysning av gång- och cykelvägar-motverka nedrustning av bygden och tätorten-göra Våxtorp tillgängligt på alla sätt.

Miljö & Natur

Arbetar för cykelvägar utmed väg 24 till Laholm samt väg 115 till Hasslöv och vägen till Hårsabäck.

Nyhetsbrev

I Byabladet finns artiklar om nya företagare som blivit intervjuade.

Stimulera inflyttning

deltagit i Laholmsmässan med egen plats och presenterat Våxtorps kultur och företagsverksamhet.

Vägar/Mackar

Arbetar för cykelvägar. Se föregående beskrivning.

Äldreomsorg

Arbetar för att Distriktssköterskemottagningen ska vara kvar i byn och kunna utöka öppettiderna.

Annan verksamhet

Tätortsåtgärder i samarbete med kommunen för att försköna och stimulera boendet i Våxtorp.

Uppdatera förening

Anmäl förening