Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Lokrume Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1996

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Lokrume distrikt

med 307 invånare.

Adress


Kontaktperson

Tomas Lindström
Lokrume Hembygdsförening
Lokrumme Annexen 212
621 74 Visby

Tel. 1: 0498-27 50 94
Tel. 2: 070-666 51 39

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Livaktig idrottsförening med stor ungdomsverksamhet.

Barnomsorg

Loket, förskola i bygdegården.

Bostäder

Diskussioner om att bygga billiga bostäder pågår.

Egen affärsverksamhet

Säljer tjära.

Kultur

Bränner tjära i ett sojde.

Samlingslokaler

Det finns en välutnyttjad bygdegård och ett församlingshem

Turism

Rastplats vid kyrkan.

Ungdomsverksamhet

Livaktig idrottsförening med stor ungdomsverksamhet.

Äldreomsorg

Intresse finns i socknen till att bygga ngn form av äldreboende, men ligger för stunden på is då man undersöker kostnad och praktiska detaljer.

Uppdatera förening

Anmäl förening