Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Morups Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1989

Finns i

Hallands län
Falkenberg kommun
Morup distrikt

med 350 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Karl-Erik Karlsson
MORUPS BYALAG
Morups Gästis
311 93 Långås

Tel. 1: 0346-94 100
Tel. 2: 0346-942 77

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ja, varje sommar arrangerar Morups byalag, under tre lördagar i juli, egen sommarmarknad på marknadsplatsen i byn.

IT

Ja, vi har egen hemsida www.morupsbyalag.se

Skola

Stöder vi med ekonomiskt bidrag till studieresor och dyl.

Trivsel/Fester

Ja, i samlingslokal med sång och underhållning, informationskvällar och bild o filmvisning.

Ungdomsverksamhet

Stöder vi med bidrag ekonomiskt.

Äldreomsorg

Bidrager ekonomiskt till trivselverksamhet på dagcentralen i Morup.

Uppdatera förening

Anmäl förening