Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Bitterna Bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1962

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Vara kommun
Vara distrikt

med ca 300 hus invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Hantverksmässa en gång per år

Bad/Idrottsplats

Jämnesjön med ny bastu, nytt omklädningrum och ny grillplats.

Barnomsorg

Ja, text kommer

Bostäder

Tomtinventering under 2007, där vi kontaktat lantägare och bett om förslag på tomter de kan tänkas avstycka och sälja för nybyggnation. Har resulterat i ett antal "rå-tomter" varav en del är publicerade på Vara kommuns hemsida. Det har även skrivits om det i lokalpressen.

IT

Kommun och ITleverantörer har informerat våra boende om IT-och bredband i bygden, för att förmå dem att påskynda bredbands etablering i området.

Kultur

Konserter Bitterna Kyrka; Hantverksmässa

Lokal utvecklingsplan

Arbetar fram en sådan under 2006-2007 och lämnat in.

Miljö & Natur

Vandringled runt Jämnesjön, med information om djur och natur. Fler och nya infotavlor är på gång.

Nyhetsbrev

Bitterna bladet distribueras 3-4 ggr per år direkt i brevlådan till alla i Bitterna.

Samlingslokaler

Präslundsgården är Bitternas samlingslokal dit alla är välkomna. Kan även hyras för en låg penning. Underhålls kontinuerligt, och det är även här vi har våra fester och arrangerade sammankomster.

Studiecirklar

Torpinventering av gamla ej längre existerande torp i Bitterna under hela 2007.

Stimulera inflyttning

Personlig besök hos alla inflyttade, där en pärm med all info om Vara kommuns Kommunala Service, samt info om våra många föreningar, och värdecheck från handlarna i Vedum

Tagit emot studiebesök

Genom EU projektet "Vi bor på Landet" har vi gjort studiebesök på Irland.

Trivsel/Fester

Utflykter av olika slag och på olika sätt i närområdet, kombinerat med info om utflyktsmålen. Bastu med omklädning grillplats har byggts vid Jämnesjön, ytterligare grillplatser och även fikaställen är på gång. Dartkvällar i bygdegården, och olika sorters fester / sammankomster under hela året.

Turism

Samarbetar något med Bitterna Lamm där vi upplyser om varandra.

Vandrings- & Ridleder

Pågår arbete med upprättande av en karta på den vandringled som går till de platser som blivit utmärkta av torpinventerarna, där tidigare torp coh gårdar funnits.

Annan verksamhet

Just nu byggs det busskurer för det vilda till hållplatserna för barnens buss hållplatser. Vi har även planer på att bygga en gemensam bakstuga.

Uppdatera förening

Anmäl förening