Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ragundadalen Turism Ekonomiska Förening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2007

Finns i

Jämtlands län
Ragunda kommun
Ragunda distrikt

med 5500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Tillsammans med lokala utvecklingsgrupper arrangerar vi mässor, marknader, festligheter, events etc

Kultur

Jobbar med att skapa en kulturverkstad, teater för unga och kreativ livsmiljö

Lokal utvecklingsplan

Tillsammans med kommun,olika projekt, plattform för social ekonomi, almi, studiförbundet håller vi på att göra en gemensam utvecklingsstrategi för Ragunda med lokal utvecklingsplan

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev en gång per månad till alla företag/föreningar i kommunen

Skapa jobb/Företagande

Tillsammans med näringslivsavdelningen, almi och kommer vi ha ett nära samarbete för att skapa förutsättningr för ett större rekryteringsunderlag, möjligheten till etablering etc

Skola

Ungdomar blir informerade om turismen, får följa med på rundresor i kommunen etc

Stimulera inflyttning

Ja, text kommer

Turism

Föreningen främjar medlemmarnas ekonomiska intressen och tillsammans med dem tar vi tillvara, utvecklar och marknadsför turistiska anläggningar, upplevelser företag och föreningar inom Ragunda kommun. Vi arbetar även i samverkan med länsorganisationen JHT samt med turistföreningar och företag i närliggande kommuner.

Ungdomsverksamhet

Är med i startgroparna för en ungdomsgård, låta unga spela teater

Utbildning/Kompetensutveckling

Värdskapsutbildningar till företag och föreningar som önskar delta

Vandrings- & Ridleder

FÖretag, föreningar hjälper till att ställa iordning leder. Turistbyrån Ragundadalen Turism kartlägger och skriver rutter www.hikebike.se

Uppdatera förening

Anmäl förening