Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ålands Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1979

Finns i

Uppsala län
Uppsala kommun
Vänge, Uppland distrikt
Vänge
med 330 invånare.

Adress


74020 Vänge

Kontaktperson

Bertil Nilsson
Ålands Hembygdsförening
Ålands-Västerby Rosendal 420
74020 Vänge

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ålandsbygdens dag med lokala hantverkare

Kultur

Museisamlingar av lantbruks- och hantverksverktyg

Studiecirklar

Vid behov anordnas studiecirklar om Ålandsbygden

Trivsel/Fester

Årlig midsommarfestÅlandsbygdens dagUtflykter varannan sommar

Annan verksamhet

Förvaltning av en donation tillsammans med kommunen för fördelning av fondens avkastning till ortens föreningsliv

Uppdatera förening

Anmäl förening