Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sveriges Yrkesfiskares Ek.Förening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Blekinge län
Ronneby kommun
Ronneby distrikt

med 0 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Bengt Larsson
Sveriges Yrkesfiskares Ek.Förening
Utmarksvägen 10
372 34 Ronneby

Tel. 1: 0708-204 524

Verksamheten

Annan verksamhet

SYEF (Sveriges Yekesfiskares Ekonomiska förening) är en organisation som företräder enbart det småskaliga och kustnära fisket..SYEF bildades 1999 som en följd av att det småskaliga fisket inte fick sin röst hörd i den svenska fiskeripolitiken..SYEF arbetar för ett selektivt och miljövänligt fiske, som inte rubbar den ekologiska balansen, utan som i stället bidrar till den biologiska mångfalden.

Uppdatera förening

Anmäl förening