Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Rönnäs Fjärdings Byaråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Dalarnas län
Leksand kommun
Leksand distrikt

med c:a 1.100 invånare.

Adress


Kontaktperson

Ulf Sundén
Rönnäs Fjärdings Byaråd & Ullvi Byalag
Ullvi Sågmyravägen 207
793 91 Leksand

Tel. 1: 070-5251973

Verksamheten

IT

Hjälpa till att möjliggöra internettrafik för glesbygdsbyar i fjärdingen

Kommunikationer

Försöker få ökad kollektivtrafik för byarna

Samlingslokaler

Arbetar för att bevara och stötta det stora antalet bystugor i vår bygd

Skola

Arbetar för bevarandet av små byskolor

Vägar/Mackar

Verkar för förbättrade vägar genom byarna och begränsning av tung trafik

Annan verksamhet

Är ett av nio fjärdingsråd/motsvarande i kommunen efter beslut av kommunfullmäktige 1997/98. Fungerar som informations- och diskussionsforum alltid med inbjudna bl a från kommunens ledning. Resultatet blir en breddning av den lokala demokratin vid sidan om den partipolitiska verksamheten.

Uppdatera förening

Anmäl förening