Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Antnäs Byautvecklingsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2001

Finns i

Norrbottens län
Luleå kommun
Nederluleå distrikt

med 985 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Vivi-Ann Strandberg
ANTNÄS BYAUTVECKLINGSFÖRENING
Sörbyvägen 22
975 93 Luleå

Tel. 1: 073-042 18 10
Tel. 2: 0920-303 35

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi arrangerar Antnäsdagen/Nationaldagen varje år samt samarbetar med skolan om firandet på Valborgsmässoadton.

Bad/Idrottsplats

Samarbete med idrottsföreningen för att åstakomma aktiviteter för ungdomarna i byn spec. de som inte är organiserade inom idrotten.

Butik

Gott samarbete med lokala ICA-handlaren.

IT

Föreningen har fått till stånd att bredbandskabel är nergrävd runt om i hela byn

Kommunikationer

Skrivelser är gjorda till Länstrafiken ang. bussturer på helger och kvällar.

Kultur

Renovering av Fäbodaleden med tillhörande gamla fäbodstugor

Lokal utvecklingsplan

Vi har framställt en plan som vi kallar Antnäs vision 2020, där alla föreningar i byn varit delaktiga.

Miljö & Natur

Planer finns att starta samarbete med Naturskyddsföreningen och driva en slåttervall på en av fäbodarna.

Nyhetsbrev

Byabladet, som ges ut fyra gånger per år. Vi har dessutom en stor anslagstavla vid affären där viktig info sätts upp. Vi skriver kontinuerligt på Antnässidan under Byar i Luleå.

Samlingslokaler

Våra möten och medlemsmöten hålls i vår Byagård.

Studiecirklar

Planer finns att starta en allsångsgrupp för äldre i vår Byagård under hösten 2008.

Trivsel/Fester

Antnäs Byablad ges ut 4 gånger/år

Turism

Fäbodaleden, som vi hoppas skall bli en trevlig vandringsled. Vi skall inviga den nyrenoverade leden den 21 sept. 2008

Vandrings- & Ridleder

Se Fäbodaleden

Vägar/Mackar

Kontakter är tagna med Vägverket och Luleå kommun om belysningar och farliga korsningar

Uppdatera förening

Anmäl förening