Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Rosviks byautvecklingsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Norrbottens län
Piteå kommun
Norrfjärden distrikt

med 2080 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Lena Mikaelsson Aasa
Rosviks byautvecklingsförening
Vallavägen 2
945 33 Rosvik

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Håller på att förbättra badplatsen med sly- och vassrensning, påfyllning av sand samt ny bord och bänkar, grillplats och omklädningshytter.

Bostäder

Arbetar för att få fler hyreslägenheter till Rosvik.

IT

Upprätthåller en hemsida för Rosvik, www.rosvik.nu.

Kommunikationer

Har fått parkeringsplatser för pendlare till byn. Arbetar för förbättrad kommunikation i form av cykel- och gångvägar.

Kultur

Rosviksdagen genomförs årligen i augusti. Ett samarbete mellan Rosviks föreningar och företag. "Grand Royal", en fest med middag och underhållning i form av en lokal revy samt dans med lokala band.

Lokal utvecklingsplan

Rosviks byautvecklingsförening mål är att verka för en positiv och hållbar utveckling i Rosvik, till alla invånares bästa. Föreningen arbetar inom områden som exempelvis boende, service, arbete/företagande och fritid. Under 2013 ska RBF samarbeta med boende, förenings- och näringsliv i Rosviksområdet genom att i gränsöverskridande arbetsgrupper arbeta för en positiv och hållbar utveckling i Rosvik. Dessa arbetsgrupper är fördelade inom följande arbetsområden: Kultur/Aktiviteter, Miljö och natur, Samhällsservice och Ungdomsfrågor. Kultur/Aktiviteter: Syftet är att skapa och genomföra lokala arrangemang som gör ”livet roligare” i Rosvik. Man ska inte alltid behöva fara någon annanstans för att få sina kulturella behov tillfredsställda. En ort där det händer saker är också intressant för inflyttare. Miljö och natur: Syftet är att Rosvik med omnejd ska bli ett attraktivt och inbjudande område som både inbjuder till egna aktiviteter och är en fröjd för ögat. Miljöhänsyn ska alltid tas. Samhällsservice: Syftet är att Rosvik skall bli större och ha en välutvecklad service. Ungdomsfrågor: Syftet är att ungdomar ska trivas i Rosvik samt själva vara delaktiga och driva frågor och arrangemang som berör dem och Rosviks utveckling.

Nyhetsbrev

Publiserar Rosviksbladet 4 gånger per år. Delas ut till ca 1000 hushåll i hela Rosviksområdet.

Samlingslokaler

Äger inga egna lokaler utan nyttjar, vid behov, de som är tillgängliga i Rosvik t ex Folkets Hus, Sporthallen etc.

Skapa jobb/Företagande

Har tagit fram en orienteringstavla med karta över hela Rosviksområdet, där de lokala företagen och föreningar kan visa var de finns, med egna skyltar samt en numrerad prick på kartan.

Studiecirklar

Genomfört studiecirklar i Line Dance och IT för nybörjare i samarbete med studieförbund.

Trivsel/Fester

Inflyttningsfest där nyinflyttade i Rosvik hälsas välkomna med middag och information om byn. Familjefest på isen med pimplingstävling, i samarbete med Rosvik Skoterklubb. Luciafirande i samarbete med Rosvik EFS. Nationaldagsfirande i samarbete med RTS, ABF m fl.

Ungdomsverksamhet

Driver en mötesplats för ungdomar i den lokala sporthallen. Har, med idella insatser och projektmedel från Mare Boreale, byggt en Dirttrackbana med ramp. Planerar att tillsammans med den lokala idrottsförening få en näridrottsplats till byn. Fixat en pulkbacke och håller den farbar med hjälp av Rosviks skoterklubb.

Uppdatera förening

Anmäl förening