Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Föreningen Österut

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2002

Finns i

Gotlands län
Gotland kommun
Östergarn distrikt

med 1400 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Delarrangör i julmarknad

IT

Hemsida

Kommunikationer

Allmänt möte med kommunen om kollektivtrafiken

Kultur

Skrivelse till kommunen om det lokala bibliotekets bevarande

Lokal utvecklingsplan

Enkät om byggande och markanvändning. Resultaten förmedlades till Stadsarkitektkontoret. Deltagit i flera projekt som jobbar med verksamhetsutveckling och VA-frågor.

Miljö & Natur

Strandstädning. Bildande av vattenråd. Projektägare för avloppsreningsprojekt.

Nyhetsbrev

Skickar nyhetsbrev per e-post några gånger per år.

Skapa jobb/Företagande

Ordnar företagarträffar. Aktivt deltagande i arbetsgrupp för lokalt övertagande av Östergarns nedlagda skola för bildande av företagshotell.

Skola

Stöttning till föräldraförening för att kommunen skall bygga gymnastiksal/hall vid Kräklingbo skola.

Stimulera inflyttning

Sprida information som visar att bygden är aktiv och attraktiv att bo i. Verkar för god service i bygden.

Turism

Hemsida och informationstavlor

Vandrings- & Ridleder

Ordnat möte för diskussion om dragning av rid- och körled

Vägar/Mackar

Projekt för förbättring av naturvägar

Annan verksamhet

Ett lokalt vattenråd har bildats som en undergrupp till föreningen.

Uppdatera förening

Anmäl förening