Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Glommers bygderåd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2002

Finns i

Norrbottens län
Arvidsjaur kommun
Arvidsjaur distrikt

med 350 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ove Granlund

Svedjevägen 36
93081 Glommersträsk

Verksamheten

Kultur

Vi hoppas kunna stimulera byns teater-, musik- och danskultur genom att påbörja arbetet att rusta byns biograf och teater och bygga en dansbana

Lokal utvecklingsplan

Vi har haft minst ett byamöte i månaden, där vi diskuterat byns möjligheter och hot mot utvecklingen. Diskussionerna har rört byskolan, utflyttning, affären och macken men också den turism som vi hoppas blir en följd av Storälgprojektet. Än så länge är vi inne i ett inventeringsskede och många av mötena, exempelvis kring skola och bensinmack har var varit av akutkaraktär.

Nyhetsbrev

Den nya styrelsen kommer att arbeta med ett nyhetsbrev i A4 format parallellt med hemsidan.

Samlingslokaler

Vi rustar upp Toppstugan på Glommersberget kontinuerligt. Vi bevakar också så att befintliga lokaler inte dras in.

Skola

Vi har ett mycket intensivt arbete för att vår f-9 skola ska bevaras och utvecklas.

Studiecirklar

Vi har startat ett byutvecklingsarbete som vi planerar driva i studiecirkelform.

Stimulera inflyttning

Vi har påbörjat en "bostadsförmedling" av hus som är till salu eller kan hyras ut. Vi ska använda hemsidan i det arbetet.

Trivsel/Fester

Byarådet ordnar surströmmingfester, älgsoppefester och semmelfrossa i vår bystuga Toppstugan på Glommersberget

Turism

Vi ska trycka upp en ny turistbroschyr för Glommersbygden.

Uppdatera förening

Anmäl förening