Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Södra Råda Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1968

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Gullspång kommun
Amnehärad distrikt

med drygt 400 invånare.

Adress


Kontaktperson

Katarina Keijser
Södra Råda Hembygdsförening
Rud 5
547 91 GULLSPÅNG

Tel. 1: 0551-230 16

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad

Kultur

Rådadagen i augusti. Träffpunkt för Rådafolk, när och fjärran. Lotterier, försäljning, hantverk, underhållning.

Samlingslokaler

Södra Råda Hembygdsgård

Studiecirklar

Samarbetar med stiftelsen för Södra Råda kyrkas uppbyggnad, cirklar med medeltida karaktär.

Trivsel/Fester

Valborg med kaffe. Grillkvällar under sommaren. Höstkväll med någon föreläsare.

Annan verksamhet

Vi finns med i "Nätverket för turism" runt sjön Skagern. Ridled ordnad av Nätverket med möjlighet för stallplats och övernattning. Träffas några gånger per år för idéutbyte och även gemensamma projekt.

Uppdatera förening

Anmäl förening