Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Järnboås bygdegårdsdförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1978

Finns i

Örebro län
Nora kommun
distrikt

med 610 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Tore Carlsson
Järnboås bygdegårdsförening
Finnsjöstrand 316
713 94 Nora

Tel. 1: 070-526 40 31

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Larsmäss i Järnboås är en kvalitetsmarknad för hantverk-hemslöjd och konsthantverk. Startade 1981. Besöksantal omkring 10 000 under två dagar. 120 försäljare av gott hantverk finns på plats - alltid andra helgen i augusti. Många artister har genom ren stått på vår scen. Det har varit tävlingar av allehanda slag genom åren.

Bad/Idrottsplats

Vi har en egen badplats, anlagt en beachwolleybollplan och en boulebana. Har attraktiva gräsytor för annan verksamhet. Favoritområde för hundar.

Barnomsorg

Kommunen hyrde lokal för dagis i våra lokaler men flyttade sedan dagis till skolan

Kultur

enligt stadgarna skall vi verka för bygdens kulturella utveckling. Året om: Knutsfest, medlemspubaar, valorg, nationaldagsfirande, midsommar, sommarcafé med konstutställningar o musik, Larmäss i Järnobås en kvalitetsmarknad, Medverkar i Ljusstråk en kulturslinga genom Nora kommun, Kulturdagar i Järnboås v 43, julmarknad. Därutöver körläger för barn i samarr m annan förening, teaterföreställningar och mycket mer. Konstdeposition från BR

Lokal utvecklingsplan

Diskussioner har förts under flera år

Miljö & Natur

Sopsortering för vår egna verksamhet och uthyrning med speciella kärl som hämtas. Har erhållit Miljökvitto 1 och 2 från Bygdegårdarnas Riksförbund.

Nyhetsbrev

järnboås bygdegårdsförening skickar ut ett Medlemsblad. Alla arrangemang affischeras och införs i lokalpressen. e-postutskick till medlemmar.

Samlingslokaler

Vi äger vår bygdegård Finnsjöstrand och hyr ut den på lika och skäliga villkor till envar som är intresserad. Som bonus har våra ingående medlemsföreningar, inom skolans upptagningsormråde fri tillgång til lokaler för kortare möten.

Skola

Skolan var nedläggningshotad. Under 2004 bedrev vi - gemensamt i bygden - ett starkt opinionsarbete.

Studiecirklar

Dokumentationsgruppen inom bygdegårdsförening bedrivs som kamratcirkel. Andra föreningar som är medlemmar i bygdegårdsföreningen anordnar cirklar i bygdegården.

Tagit emot studiebesök

Trångsviken

Trivsel/Fester

Medlemspubar och traditionella högtider. Tillhandahåller en samlinglokal för uthyrning. Har anlagt en beachwolleybollplan, en boulebana och har en egen badplats

Turism

Vi medverkar i Nora kommuns turistbroschyr med annons samt ingår i logibroschyren.

Ungdomsverksamhet

för ständig diskussion om detta ungdomar medverkar vid flera arrangemang

Utbildning/Kompetensutveckling

Deltar i bland annat i de kurser som Bygdegårdarnas riksförbund anordnar - när tid och ekonomi finns. Senast "Konstnätverk".

Vandrings- & Ridleder

Har försökt anordna vandringsleder men utan stöd av markägarna föll det.

Vägar/Mackar

Vi har bedrivit opinionsarbete med väg 767 och lyckats bra. Den är nyasfalterad 2007 och numera mycket bra.

Äldreomsorg

för diskussion om äldreboende

Annan verksamhet

Logiverksamhet.Vi stödjer lokala föreningars arrangemang bland annat fri lokal till ett körläger.

Uppdatera förening

Anmäl förening