Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Levene hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1959

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Vara kommun
Vara distrikt

med 1900 invånare.

Adress


Kontaktperson

Håkan Brander
LEVENE HEMBYGDSFÖRENING
Kvarngatan 8B
534 93 Stora Levene

Tel. 1: 0512-603 01
Tel. 2: 0703 489 598

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Deltar på bl.a. Leveneveckan med våra sockenböcker.

Kultur

Fornby med 5 hus, Sparlösastenen, Tar hand om en Gårdssåg, har gjort tre böcker som ges ut, gör en kalender varje år med vackra bilder.samarbete med andra föreningar inom olika områden inom socknarna.Har gjort en film i samarbete med skolan som vann. Filmen heter "Dödspilen".Är med på "Kulturvandringar" som Vara kommun anordnar.

Lokal utvecklingsplan

Har gjort en torpinventering som resulterade i 500 gamla torp.

Miljö & Natur

Röjningsarbete för att bevara sevärdheter.

Tagit emot studiebesök

Har varit på lite olika studiebesök.

Trivsel/Fester

Anordnar kaffe ibland för de äldre.

Turism

Tar emot turister som bl.a. vill se Sparlösastenen.

Ungdomsverksamhet

Tagit emot skolklasser och visat och berättat om en "hästslaktplats".

Varit på studiebesök

Skolor som kommer på studiebesök.

Annan verksamhet

Olika kommittéer som bl.a. serverar våfflor varje helg.

Uppdatera förening

Anmäl förening