Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Björklinge hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1971

Finns i

Uppsala län
Uppsala kommun
Björklinge distrikt
Uppsala
med 4500 invånare.

Adress

c/o Ingrid Pettersson, Skolgatan 20B
75316 Uppsala

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Ingrid Pettersson
Björklinge hembygdsförening
Skolgatan 20B
75316 Uppsala

Tel. 1: 018-129217

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Medarrangör vid årlig julmarknad

IT

Datoriserat fotoarkiv och register över museiföremål.Egen hemsida på Internet

Kultur

Arrangerar årlig hembygdsdag, kyrkstigsvandring, driver hembygdsmuseum med samlingar och fotoarkiv, kulturminnesvård

Samlingslokaler

Har mindre samlingslokal och egen vävstuga i anslutning till museet.

Skola

Ordnar studiebesök från skolklasser i vårt museum.Arrangerar årlig teckningstävling för barn i låg- och mellanstadium.

Trivsel/Fester

Hembygdsdag

Turism

Öppethållande i museet för allmänheten: se vår hemsida

Vandrings- & Ridleder

Underhåller en kyrkstig mellan Kättsbo och Lagmansbo

Varit på studiebesök

Museet kan bokas för studiebesök.

Annan verksamhet

Ger ut en årsskrift varje år.

Uppdatera förening

Anmäl förening