Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Segmons Byaråd Vill ni ha kvar? KP saknas

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Värmlands län
Grums kommun
Ed, Värmland distrikt

med 980 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Saknas Saknas
Segmons Byaråd
Fyll i korrekt adress
660 40 Segmon

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Har deltagit som en part vid lokal julmarknad

Barnomsorg

Har nu under 2007 arbetat intensivt med olika förslag och åtgärder för att få politikerna att skrota förslaget om flytt av barnomsorgen till nya lokaler när skolan efter VT 08 lades i malpåse. Barnomsorgen har fina, mycket väl fungerande och omtyckta lokaler intergrerade med skolans.

Butik

Har startat upp en Lanthandel när Konsum lade ner sista butiken. Tyvärr så har även Lanthandeln försvunnit.

IT

Har en "Bygdesida" på nätet där alla föreningar och företag är välkomna att finnas med alt. få en länk från.

Kommunikationer

Har haft olika kontakter med företrädare för Länstrafiken för att förbättra bussförbindelserna till och från orten, vilket nu kan sägas fungerar utmärkt.

Kultur

Har varit en av de samverkande parterna vid båda fotoprojekten som genomförts på orten, dels gamla bilder som lagrats digitalt samt bevarande av gamla glasplåtar även dessa lagrats digitalt. Har även varit en av de arrangerande föreningarna vid den under sommaren 2008 genomförda musikfestivalen i FH /Park.

Lokal utvecklingsplan

Har gjort en lokal utvecklingsplan för ca 5 år sedan, måste arbetas om på grund av olika orsaker. Återkommer med ytterligar insatser på detta område.

Miljö & Natur

Har varit pådrivande genom skrivelse till berörda angående en sjö som håller på att växa igen, sjön som är en vik av Vänern har ansetts vara en av områdets bästa lekplatser för gös. Även badplatser har funnits vid sjön tidigare vilka nu inte kan användas. Vi vill att sjön restaureras till att bli som den tidigare varit.

Nyhetsbrev

Försöker att ge ut ett Bygdeblad fyra gånger årligen fungerade de första 4 åren men nu ges detta blad ut mer sparsamt på grund av ekonomiska bekymmer med att få bladet att gå runt.

Samlingslokaler

Har öppnat ett Bygdekontor i centrum, hoppas att detta ska bli en samlingsplats för ortens invånare.

Skola

Har nu under 2007 arbetat intensivt med olika förslag och åtgärder för att få politikerna att skrota förslaget om nedläggning av vår skola. Tyvärr var arbetet fruktlöst och skolan lades i "Malpåse" efter VT08.

Studiecirklar

Har arrangerat en kurs i knuttimring vilket resulterade i ett vindskydd till skolskogen.

Tagit emot studiebesök

Har deltagit vid studiebesök som arrangerats av Länsbygderådet samt av VärmDals projektet.(Två kommuner i Värmland och två från Dalsland. Dessutom varit i Dalarna på studiebesök.

Trivsel/Fester

Vi har varit en av parterna vid olika arrangemang som genomförts i samhället. Varit idékläckare till bland annat Hemvändardagar som genomfördes sommaren 2006 och då i hela kommunen samtidigt.

Turism

Har öppnat ett bygdekontor i centrum, här finns även en liten turistinformation.

Ungdomsverksamhet

Gruppen har medverkat vid Idrottsföreningens ungdomsverksamheter vilket genomfördes som ett projekt under ett drygt år.Har även haft ungdomar som haft laga mat kurs i Bygdekontoret, Föräldraföreningen var föreningen som arrangerade, och byalaget "släppte till lokalen"Filmförevisningar främst för barn under en fyra års period 2002-2005. Bedrevs i Folkets hus, av praktiska skäl så stod Folketshus föreningen som arrangör.Nu har åter ungdomsgården öppnat ca 75 unga finns inskrivna i verksamheten, lokalerna upplåter FH för närvarande, men en annan lösning arbetas det på. Ungdomsgården kommer att ingå som en undersektion till Byarådet.Även ungdomarna ca 20 st som bedriver Paintball verksamheter på en del av industriområdet kommer att ingå som en sektion under Byarådet.

Utbildning/Kompetensutveckling

Har haft en heldagsutbildning/info kring kredidgarantiföreningen, JAK Banken och EKO Banken.

Varit på studiebesök

Har haft en Kommunresa där politiker och tjänstemän från kommunen deltog, studiebesök genomfördes på tre olika ställen i kommunen

Annan verksamhet

har sedan juni 08 bedrivit ett Leaderprojekt en förstudie "Bo och Leva i Segmobygden" vilken har uppmärksammats positivt och bl.a. uppmärksammas som "goda exempel".

Uppdatera förening

Anmäl förening