Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Byrådet Björneborg

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2000

Finns i

Värmlands län
Kristinehamn kommun
Visnum distrikt

med 1800 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Bernt Magnusson
BYRÅDET BJÖRNEBORG

680 71 Björneborg

Tel. 3: 0702 71 15 28

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Deltog mycket aktivt vid planeringen av idrottshall samt efterföljande komplettering av utrustning. En mycket fin badplats ska skyltas upp från genomfartsleden.

Bostäder

se tidigare vad gäller rivning av hyreshus som inte fyller kraven på boende. Stöd för bevarande av kulturhus i bruksmiljö, stöttat vid information till norrmän som köpt flertalet av dessa fastigheter och definitivt räddat dem.

Butik

Stödjer Konsum i dess verksamhet, framförallt vid hot om avveckling

IT

Tiggt till oss två datorer och gratis bredband att nyttjas på Bokcaféet.

Kommunikationer

Lagt in hittills två skrivelser om cykelbana tre km till Kristinehamn för att undvika farlig väg. Pågår påtryckningar via kommunen mot Värmlandstrafik att utöka antalet turer, framförallt helger och kvällar.

Kultur

Försköning av orten, framförallt i samarbete med kommunens tekniska avd och kulturnämnden. Drift av ett Bokcafé (ligger dock i träda f.n.)Samarbete med alla föreningar och företag i syfte att lyfta fram respektive verksamhets förtjänster och utveckla dem tillsammans.

Lokal utvecklingsplan

Vi har jobbat efter en lokal att göra lista som efterhand har kunnat prickas av. Dock har vi inte någon stor strategisk plan för utvecklingen i stort av Björneborg. Däremot har vi tvingats till otaliga räddningsaktioner så att inte allt ska försvinna till centralare delar av kommunen, exvis vårdcentral.

Miljö & Natur

Se även kultur, drivit fram många fler parkliknande ytor, belysning, parkbänkar, belyser detta särskilt vid Björneborgsdagen

Nyhetsbrev

Någon gång per år har vi utskick till alla hushåll för att peka på hot och möjligheter och bjuda in till olika evenemang och möten.

Samlingslokaler

Får nyttja FH vid större sammankomster. Har inrett en stor källarlokal som sponsras av Scana för lokala möten och härbärgering av div utrustning att nyttjas vid olika evenemang.

Stimulera inflyttning

Vid särskilda verksamheter alltid bjuda in massmedia till de olika aktiviteterna för att skapa en positiv bild av Björneborg.

Trivsel/Fester

Björneborgsdagen näst sista lördagen i augusti sedan 2001, inkluderar samarbete med FH avseende folkets park. Medverkat starkt vad gäller rivning av hyreshus som lockat till sig div subversiva element och tidigare gett Björneborg en negativ klang. Nu är det lugnt på bygden igen efter flera års busliv.

Ungdomsverksamhet

Förslag lagda till kommun om olika lösningar av lokaler till ungdomsgård eller motsvarande. Dock ingen större respons hittills.

Varit på studiebesök

Bjudit in kommunala företrädare för Byvandringar och visat på möjligheten att förlägga möten även här.

Vägar/Mackar

Deltog mycket aktivt som sammanhållande sakägare vid ombyggnation av genomfartsleden.

Annan verksamhet

Har goda kontakter med Scana med dess god.a möjligheter att stödja i utvecklingen av Björneborg.

Uppdatera förening

Anmäl förening