Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Högboda byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1996

Finns i

Värmlands län
Kil kommun
Boda, Värmland distrikt

med 858 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Linus Wång Rönning
HÖGBODA BYALAG
Högboda Byalag c/o Lisbeth Jansson Vallmovägen 17
665 93 Kil

Tel. 1: 076-875 50 40
Tel. 2: 070-277 50 44

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Vi informerar om detta på våra anslagstavlor och på webben. Badplatserna sköts annars av lokala bryggföreningar med visst stöd från kommunen.

Butik

Byalaget har ett nära samarbete med lokal COOP affär. Det består främst i att påminna innevånarna om vikten av lokala inköp. Information om att butiken går bra mm, men också att anordna gemensamma jippon.

Kultur

Har ett nära samarbete med hembygdsföreningen. Har bildat en utvecklingsgrupp med personer som är intresserade av Natur/Kultur/Turism -frågor

Miljö & Natur

Vi informerar om aktuella observationer i tidningen och på hemsidan och har deltagit i en naturinventering av vår del av kommunen.

Studiecirklar

Annordnar studiecirklar/kurser sporadiskt, t. ex kurs i att bygga gärdsgårdar och biodling.

Trivsel/Fester

Har byggt en parkanläggning, Åsikten, i centrum av Högboda med sittgrupper, boulebana, grillplats och brygga

Turism

Byalaget har byggt utsiktstorn vidskydd, grillplats, informationstavlor och en parkanläggning.

Ungdomsverksamhet

Stöttar idrottsföreningen och ridklubben med gratis information på webbsidor och i vår tidning har också dragit igång en ”Bakluckemarknad” där HIF och Röda korset tar hem intäkterna.

Utbildning/Kompetensutveckling

Deltager sporadisk i aktiviteter främst inom länet.

Äldreomsorg

Har startat en utvecklingsgrupp med syfte att utveckla möjligheten för seniorer

Uppdatera förening

Anmäl förening