Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Kila Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1989

Finns i

Värmlands län
Säffle kommun
Kila, Värmland distrikt

med 742 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Arne Berg
Kila Byalag
Vässby Kasa
661 94 Säffle

Tel. 1: 070-679 43 02

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Skaffat flytbrygga till kommunala badplatsen i Södra Ed vid Sjön Sjö.Sköter tillsyn samt iläggning och upptagning av bryggan.Mycket populär bland barnfamiljer!

Barnomsorg

Byalaget tog initiativ till en kommunal förskola som stod klar 1994. Är även fritidshem för skolelever från västra Kila och som går klasserna 1 - 6 i Nysäters skola.Byalaget bevakar regelbundet verksamheten och medverkar vid kommunala kontakter.

Bostäder

Vi konstaterar att allt flera bostäder i mycket olika skick står obebodda. Funderar på hur vi skall kunna påverka detta utan att "trampa på ömma tår". Även att fullt moderna familjehus säljs som fritidshus till ägare kanske långt utanför Sveriges gränser och utnyttjas ett par veckor under sommaren. Tänk vad roligt det skulle vara om det lyser i fönstren året runt och renoveringsglada unga familjer tog hand om dem!

Butik

De små butikerna är nedlagda sedan länge.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Vi har personer födda utanför Sverige med i styrelsen.

IT

På landsbygden i hela Säffle kommun drogs totalt 92 mil fibernät vilket erbjöds till alla fastigheter med åretruntboende samt företag. Täckningsgraden är över 92 procent. Initiativet togs av de lokala utvecklingsgrupperna i samarbete med Säffle kommun. En mängd engagerade personer såg till att det enorma projektet genomfördes, och i dagarna sker uppgradering till hastigheten 1 gigabyte. Det är ett s.k. öppet nät där flera operatörer komkurrerar. se www.sakom.se.

Kommunikationer

Håller kontakt med Trafikverket om pågående renovering av västra Kilavägen, där även en helt ny bro skall börja byggas under 2014. Byalaget skriver även begäran om förbättringar och ökad framkomlighet på några av Trafikverkets grusvägar.

Kultur

samarbete med von Echstedtska gården som tillhör Värmlands Museum.I mer än 20 år anordnar vi gemensamt ett mycket uppskattat midsommarfirande, dit allt fler besökare kommer.

Lokal utvecklingsplan

Deltagit i och lämnat förslag till kommunens inventering av s.k. LIS-områden = Landsbygdsutveckling I Strandnära områden.

Miljö & Natur

Har under 2013 drivit ett projekt med anläggande av gästbrygga och båtramp samt rejäl grillplats omedelbart norr om Kila kyrka. Har gjort ansökningar om ekonomisk stöttning från ett antal stiftelser och organisationer. Glädjande nog har inkomna medel täckt kostnaderna för projektet som har genomförts av idéellt arbetande entusiaster. Kila socken delas i östra och västra genom Harefjorden, varför allmänhetens åtkomst är mycket viktig.

Nyhetsbrev

Kila Bygdeblad utges gratis fyra gånger per år och startade för 24 år sedan. Finansieras av lokala annonser och prenumeranter med Kila-anknytning. I denna tidning informerar vi om byalagets verksamhet och där även övriga föreningar får skriva. Alltid finns artiklar om t.ex. nybyggen, inflyttade, företagare, gamla Kila-bor berättar och annat av allmänt intresse. Finns även en ruta med Inflyttade och Födda.

Samlingslokaler

I socknen finns två välkötta bygdegårdar, en på varje sida Harefjorden. De anordnar danser, teaterföreställningar, studiecirklar och andra arrangemang för besökarnas trivsel samt hyr ut till bröllop och födelsedagar. I församlingshemmet finns flera utrymmen för större och mindre sammankomster. Ett antal frikyrkliga lokaler finns i socknen, där det ordnas ungdomsverksamhet, gudstjänster och allt annat som hör till verksamheten.

Skapa jobb/Företagande

Har tidigare bjudit alla egna företagare i Kila för samkväm och information. Ny sammankomst planeras för att bilda någon form av lokal företagargrupp.

Skola

Bevakar de kommunala skolornas verksamhet, Nysäters skola byggs ut och renoveras för cirka 15 miljoner för något år sedan. Byalaget och föräldrar har haft deltagare i planeringsmöten under senare år.Se även vid rubriken Barnomsorg angående Fiskarbergets förskola. Denna är mycket viktig för att locka unga föräldrar att bosätta sig i Kila.

Stimulera inflyttning

Se ovan angående förskolan. Inflyttning är en viktig fråga som Byalaget kommer att ägna sig åt över tid.

Trivsel/Fester

Midsommarfirande i samarbete med von Echstedtska gården.Organiserar Kilaveckan varje år. Det är olika aktiviteter varje dag under en vecka. En utvecklingsgrupp skall ägna sig åt landsbygdsutveckling och inte åt festande, det görs mycket bättre av andra föreningar!

Turism

Byalaget har under senare år genom egna och andra frivilliga krafter anordnat gästbrygga och rast/övernattningskoja på Kilaön i Harefjorden mittför kyrkan. Där finns även en grillplats. Invigdes under 2013.

Ungdomsverksamhet

Kila IF har en mycket stor ungdomsverksamhet inom fotboll, där de samarbetar med andra föreningar i omgivningen. Under Kilaveckan brukar det var 600-800 besökare vid sitt evenemang vid fotbollsplanen Kilavallen.

Utbildning/Kompetensutveckling

Åker på utbildning via Landsbygdsforum. Deltar i Landsbygdsriksdagen varannat år. Deltar regelbundet i Kommunbygderådet dit Säffle kommun genom landsbygds-rådgivaren flera gånger per år inbjuder samtliga utvecklingsgrupper.Där medverkar oftast kommunalrådet och andra politiker och tjänstemän som informerar om framtidsplaner och får del av gruppernas verksamhet.

Vandrings- & Ridleder

På Kilaön har vandringsleder röjts och intressanta platser har försetts med informationsskyltar. På norra delen av ön finns en intressant gravplats med en koleragrav. Under 2013 sattes ett träkors upp till minne av den begravda kvinnan och vår präst välsignade platsen.Genom Kila passerar den gamla Pilgrimsleden till Nidaros. Byalaget har samarbetat med Svenska kyrkan om uppsättning av markeringsskyltar.

Vägar/Mackar

Inga mackar finns, då avståndet till sådana både norrut och söderut är kort.Angående vägar, se ovan under Kommunikationer.

Annan verksamhet

Byalaget samordnar och annonserar den årliga Kilaveckan under sommaren. Där samarbetar de flesta föreningarna, kyrkan och privata initiativ till en vecka med olika aktiviteter. Besöksantalet ökar något år till år, mycket beroende på samlad annonsering i lokalpressen och vårt eget Bygdeblad.

Uppdatera förening

Anmäl förening