Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Boda Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1954

Finns i

Värmlands län
Kil kommun
Stora Kil distrikt

med 0870 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Inger Henningsson
BODA HEMBYGDSFÖRENING
Högboda Gård Nystuga 1
665 93 Kil

Verksamheten

Kultur

FotodockumentatinFöremålssamling

Lokal utvecklingsplan

Pågår i samarbete med Byalaget, Kils Kommun

Nyhetsbrev

Information via Byalagets tidning

Samlingslokaler

Egna lokaler,ex. Hembygdsgård, Dansloge

Tagit emot studiebesök

EX.Diggitalisering

Trivsel/Fester

Motionsdanser,medlemsfesterl

Turism

Information

Utbildning/Kompetensutveckling

Olika kurser

Varit på studiebesök

Bussresor, enskilda, från USA m. fl.

Annan verksamhet

Julmarknad

Uppdatera förening

Anmäl förening