Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Törebygdens Framtid

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1996

Finns i

Norrbottens län
Kalix kommun
Töre distrikt
TÖRE
med 1253 invånare.

Adress

Vinkelgränd 8
95243 TÖRE

Skicka Epost

Kontaktperson

Kristina Enholm
TÖREBYGDENS FRAMTID
Vinkelgränd 8
952 43 Töre

Tel. 2: 070-573 04 21

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Töre Hamnfestival i samband med Midsummersail en segeltävling som går från sydligaste punkten Wismar, Tyskland till nordligaste punkten i Östersjön - bojen i Töre hamn har startats upp 30 juni 2018 med föreningar, företagare och boende i Töre. Lokala utställare, Töre deltidsbrandkår, Fomab AB, Ponderosa4H, Kalix Ost, Töre Camping, Gränsjägarbataljonen.

Bad/Idrottsplats

I dagsläget endast Bärsgärdan, men hopp om samarbete med Töre Camping och Kalix kommun, också ett annat alternativ Hamptjärn - en tidigare badplats som lagts ned.

Bostäder

Töre Utvecklingsplan där Kalix kommun står som projektägare har startat i år. Alla styrelsemedlemmar är aktiva i samrådsmötena.En vision om nybyggnation: Töre sjöstad är framtagen och finns på vår hemsida tore.city och kalix hemsida https://www.kalix.se/Utveckling/tore-utvecklingsplan/tore-sjostad/

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Vi jobbar aktivt med nyinflyttade som vill etablera sig i samhället genom guidning till aktiviteter och jobb.

IT

IT-specialist Klar Svan AB/Sergei Knysh är styrelsemedlem och IT-ansvarig. Hans videos som finns på sociala medier har väckt uppmärksamhet.

Kommunikationer

Vi försöker få fler busstider kvällstid.

Kultur

Dansgrupper i Töre har varit igång några år tack vare Svetlana Knysh.

Lokal utvecklingsplan

Jobbas ihop med Kalix kommun. Vi har istället en verksamhetsplan för 2018: Flytta till Töre fortsättning. Kalix senaste marknadsföringsfilm av Töre anpassas av Klar Svan AB på sociala medier: Youtube, hemsidan och facebook. Inventera övergivna hus, nybyggnation i centrum bed & breakfast. Marknadsföra Bottenvikens nordligaste punkt/Samverkan Töre Camping/ Inventera tomma industrilokaler, mark mm för lokal matproduktion/ Totalt Kontaktskapande unga entreprenörer/Töre Företagarna Lakaleden – Upprustning: nedhängande träd över älven tas bort. fiskeplatser skyltas, grillplatsen vid ”busskuren” upprustas alternativt sökes en ny plats. Finns reserverat en pott pengar i projektet Belysning Lakaleden för bänkar och utegym. Töre SK kontaktas angående samverkan. Fler förslag emottogs under mötet: Ny lekplats i det s.k Nyområdet, BMX-bana görs på den gamla grusplanen, här kanske en ny crowd-funding/gräsrotsfinansiering kan hjälpa till? Hälsans stig kan göras längs med Lakaleden i samverkan med Hjärt o Lungföreningen.

Lokalt kapital

I dagsläget har vi en gymgrupp Månstrimmans Vänner som betalar in en del av medlemsskapet till oss för att vi sköter deras administration.

Miljö & Natur

Upprustning gamla byggnader - men två aktiva styrelsemedlemmar har redan i sina företag startat i mindre skala.

Nyhetsbrev

Vi har en ny Töre hemsideansvarig som är aktiv. Vi har inget nyhetsbrev utan allting sker på vår facebooksida.

Samlingslokaler

Inför Töre hamnfestival hade vi möjlighet att nyttja Cementa silokontoret - många idéer dök då upp!

Skapa jobb/Företagande

Vi jobbar aktivt ihop med Företagarna Töre och har fått in nya företagare vilket är mycket glädjande.

Skola

Vi har en bra f-6 skola och 4 avdelningar på förskolan. En babyboom 2017 då 23 barn föddes, personalen har pågående hälsoprojekt i skolan.

Stimulera inflyttning

Vi har Flytta till Töre video och hemsida. Vi är många Töre värdar som marknadsför Töre. Pågående samarbete mellan Töre-Råneå området är också aktualiserat.

Ungdomsverksamhet

Tennisskola i Folkets Hus under uppstart

Uppdatera förening

Anmäl förening