Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Åkerö Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1982

Finns i

Dalarnas län
Leksand kommun
Leksand distrikt

med ca 1350 (i invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Gunnar Norman
Åkerö Byalag
Åkerövägen 40
793 33 Leksand

Tel. 1: 0247-12710
Tel. 2: 070-2155064

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Anordnar julmarknad och ibland loppmarknad

Bad/Idrottsplats

Byalaget genomför varje vår städning vid badplatsen och längs hela stranden. Vid behov röjer vi bort buskar och sly.

Kultur

Årliga arrangemang: Valborgsmässofirande, majstångsresning, julmarknad mm.Byalaget förfogar över ett antal odlingslotter som i mån av tillgång tilldelas intresserade.Vid i byn belägen tjärn ordnar vi med skurflotte och torkställning för de som önskar tvätta, t.ex. mattor, som i forna tider.En kommitté,"Strand- och tjärnkommittén" svarar för tillsynen av områdena vid tjärnen och sjöstranden.

Miljö & Natur

Se Bad, röjning och städning!Längs hela stranden löper en välfrekventerad gångstig där vandrare får uppleva och njuta av naturen och de vackra vyerna.

Trivsel/Fester

Se Kultur!

Turism

Se Kultur, Bad, Miljö/Natur

Ungdomsverksamhet

Ungdomar är välkomna att delta i vår verksamhet

Vandrings- & Ridleder

Se Miljö/Natur

Uppdatera förening

Anmäl förening