Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Tryserums Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1963

Finns i

Östergötlands län
Valdemarsvik kommun
distrikt

med ca 680 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Lilian Nilsson
Tryserums Hembygdsförening
Ingelsbo Hildas
61595 Valdemarsvik

Verksamheten

Egen affärsverksamhet

Säljer årsbok och bok om socknen.

IT

Skapa och underhålla hemsida.

Kultur

–Vårdar samlingar av hushålls- och jordbruksföremål i två byggnader av kulturhistoriskt värde. Underhåller de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna plus ett antal uthus.–Utger årlig hembygdsbok med huvudsakligen historiskt innehåll.–Anordnar torpvandringar med guide.–Föredrag, sång- och musikaftnar.–Ansluten till Bygdeband/Genline för dokumentation i internetdatabas.

Miljö & Natur

Anordnar varje år i juni de Vilda Blommornas Dag.Vårdar den gamla kyrkogården som är av värdefull torrängskaraktär.

Nyhetsbrev

–Finansierar hemsida för hela socknen, där hembygdsföreningen har en del med bilder från verksamheten plus årsprogram.–Får ut info om arrangemang via det månatliga "Byabladet" till alla hushåll i socknen. Bidrar till finansieringen.

Samlingslokaler

Hembygdsgården har en mindre samlingslokal.

Skola

–Skolbarnsbesök i Hembygdsgården.

Tagit emot studiebesök

Under 2010 studiebesök av:–Andra hembygdsföreningar i kommunen–Länets hembygdsförbund–Utländska turister–Svenska turister

Trivsel/Fester

–Brasaftnar med underhållning.–Kyrkkaffe vid olika tillfällen.–Valborgsfirande.–Hembygdsdag.

Utbildning/Kompetensutveckling

–Kurs i gärdsgårdsbyggande.–Kurs i släktforskning.Kurs i arkivering.

Vandrings- & Ridleder

–Kontroll av Östgötaleden inom socknen.

Annan verksamhet

År 2010 pågår renovering med medel från länsstyrelsen av en 1700-talsbyggnad som föreningen disponerar och underhåller.

Uppdatera förening

Anmäl förening