Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Bälinge Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1954

Finns i

Södermanlands län
Nyköping kommun
Tystberga-Bälinge distrikt

med c:a 2500 invånare.

Adress


Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Det finns beskrivet under rubriken Miljö/Kultur.

Kultur

Vårt arbete i Hembygden består av skötsel av 2 hembygdsgårdar varav den ena kan användas som samlingslokal som uthyres och användes i stor omfattning av oss själva till vårt arbete. Här har vi även 2 gånger per år utställningar om företrädesvis företeelser och kläder under 1900-talet.Den andra är ett gammalt Båtsmanstorp som vi har som visningsobjekt med en komplett skomakarverkstad och ett komplett Hem från tidigt 1900-ytal.

Miljö & Natur

En gång per år gör vi tillsammans med Länstyrelsen ett arrangemang på Stendörren. En stor Skärgårdsmarknad (c:a 3 - 4000 besökare. En marknad med enbart skärgårdsprodukter till försäljning samt utställningar av skärgården i konst och annat.

Samlingslokaler

Vi har en stor lokal i vår ena Hembygdsgård som vi hyr ut till olika verksamheter.

Trivsel/Fester

Vi genomför en del trivselkvällar och vi har varje år en korngrynsträff där vi fyller vår lokal med c:a 80 personer vilket vår lokal rymmer samt en grötfest som årsavslutning. Så har vi också en julgransfest för stora och små.

Turism

Vi har ett engagemang tillsammans med kommunen där vi gör en folder för att få hit mer folk.

Ungdomsverksamhet

Vår ungdomsverksamhet är liten då medelåldern är ganska hög. Ett förhållande som troligen år väl känt.

Vandrings- & Ridleder

Vi kan rekommendera Sörmlandsleden att vandra på. Så finns det även cykelleder.

Varit på studiebesök

Vi tar emot studiebesök dels i våra Egna lokaler samt visar även området i övrigt.

Äldreomsorg

Eftersom vi har många äldre personer i vår förening försöker vi ordna så dessa kan kan vara med på våra arrangemang.

Annan verksamhet

Vårt arbete består inte enbart av att se tillbaka utan vi vill även se framåt och vill vara med och forma framtiden såtillvida att vi svarar på remisser och liknande för att kunna påverka.

Uppdatera förening

Anmäl förening