Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Gunnarskogs Bygdelag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1994

Finns i

Värmlands län
Arvika kommun
Gunnarskog distrikt

med 2000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

årlig marknad, Gunnerskemarten i maj

Bostäder

Vi hyr ut 10 privatlägenheter och två lokaler (distriktsköterskemottagning och ungdomsgård)

IT

vi håller på att uppdatera vår hemsida

Kultur

En grupp inom styrelsen jobbar med sockenkänslan via gemenskap och sammanhållning via olika mötesplatser i bygden

Miljö & Natur

bl miljögrupp med studiecirklar, arbetar med att uppnå miljödiplom 2 ( miljödiplom 1 redan klart)

Nyhetsbrev

GunnerskeNytt 4 ggr per år

Samlingslokaler

vi erbjuder samlingslokaler vid Larstomta i Stommen

Skapa jobb/Företagande

en grupp inom styrelsen jobbar med företagsetablering i socknen

Skola

en grupp inom styrelsen jobbar med friskoleverksamhet i Tvärud

Studiecirklar

Miljögrupp

Stimulera inflyttning

en grupp inom styrelsen arbetar med "öka befolkningsunderlaget", vi har börjat med inventering av tomma hus och byggbara tomter

Tagit emot studiebesök

vi förkovrar oss ständigt med att besöka mässor mm

Trivsel/Fester

Se ovan under kultur

Turism

En grupp inom styrelsen arbetar med naturturism, vandringsleder, kolarekojor, utsiktstorn, kanotuthyrning mm mm

Ungdomsverksamhet

Början till start av en lokalavdelning till bygdelaget där ungdomar bedriver föreningsverksamhet parallellt med moderföreningen

Vandrings- & Ridleder

se naturturism

Varit på studiebesök

vi bjuder in mijöambassadör och politiker

Annan verksamhet

vi arrangerar kulturresor i Gunnarskog ca två resor per år

Uppdatera förening

Anmäl förening