Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Vänga Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1962

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Borås kommun
distrikt

med 320 invånare.

Adress


Kontaktperson

Leif Eckerström
Vänga Hembygdsförening
Vänga Tålyckan 1
513 92 FRISTAD

Tel. 1: 033-268125
Tel. 3: 0727-488819

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vid maleridagarna är det en knallemarknad

Bad/Idrottsplats

Har en badplats vid Säven, där föreningen har skötseln, samt äger bryggan och en flotte.

Bostäder

Det byggdes 12 nya lägenheter 1993.

Butik

Ett nybyggt lanthandel- och postmuseum, där man kan köpa godis, vykort, potatismjöl, t-shirts, kepsar. Ett prov med bemanning av ungdomar under sommaren.

Kultur

Äger ett gammalt torp med ladugård från 1700-talet. Vid torpet firar vi midsommar.TorpvandringarBerättarkvällarStärkelsefabrik som visar tillverkning av potatismjöl på gammalt vis. Den enda i Sverige. Anläggningen är i drift en helg om året, vecka 37. Knallar , hantverkare, lokala musiker mm i samband med detta.

Miljö & Natur

Det finns en gammal och vacker stenbro vid infarten till Vänga, skötseln av den ansvarar vi för, samt att vi sköter toaletter och rastplatserna som är belägna vid R42 i Vänga. Detta gör vi åt vägverket.

Nyhetsbrev

Ett par stycken om året.

Samlingslokaler

Vänga kvarn.Föreningen har också hjälpt andra föreningar ekonomiskt till att rusta upp deras lokaler.

Skapa jobb/Företagande

Försöker skapa sommarjobb för skolungdom

Studiecirklar

Inte så aktiva just nu, men vi ska bygga upp en museilokal och ska försöka med det i studiecirkelform.

Stimulera inflyttning

Det finns 12 lägenheter i 6 parhus som är byggda 1993. Det uppkom via en studiecirkel i hembygdsföreningen.

Trivsel/Fester

Dassfest, för de som städar och sköter om toaletterna och rastplatserna vid R42.

Turism

Vänga kvarn , stärkelsefabriken, lanthandelmuseét är allihopa tillsammans en stor turistattraktion. Vårt mål är att utveckla det ännu mera, för att nå fler människor.

Ungdomsverksamhet

Filmvisning några gånger om året

Utbildning/Kompetensutveckling

Styrelsen ska gå en utbildning till hösten

Varit på studiebesök

Stärkelsefabriken har många guidningar under sommarhalvåret.

Uppdatera förening

Anmäl förening