Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Seglora byalag och Bygdegårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1999

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Borås kommun
Seglora distrikt

med 550 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Christina Arntsberg Henrysson
Seglora byalag och Bygdegårdsförening
Upptröst 15
515 93 SEGLORA

Tel. 1: 0735-339001

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Medarrangör vid de flesta större arrangemang som sker i bygden och även initiativtagare till de flesta.

Bad/Idrottsplats

Arbetar med förbättringar av Bua badplats med tillhörande parkeringsplats

IT

Initierat starten av en fiberförening vilket inneburit att vi 2015-04-01 fick fiberuppkoppling i hela bygden.Vi säljer e-postkonton till boende i bygden med adress....@seglora.se Vi tar 50:-/år och har juli 2015 57 st.

Kommunikationer

Samankallande vid möten med Västrafik för att påverka våra rättigheter till fortsatta bussförbindelser.

Kultur

Vi har en mycket uppskattad kulturled i Seglora samhälle.Nyligen invigt en framtagen gammal kyrkväg med bidrag från Leader.

Lokal utvecklingsplan

Vi verkar för ett levande Seglora där i vi alla avseenden försöker lyssna och tillgodose de önskemål som kommer från de boende i Seglora.

Miljö & Natur

Medverkar i olika projekt som tex, Viskan Turism samt underhåller den mycket uppskattade kulturleden.

Nyhetsbrev

All information om Byalagets verksamhet finns utlagd på vår hemsida "Seglora.se"

Samlingslokaler

Genom ett bra samarbete med Bygdegårdsföreningen hjälper Byalaget till vid olika arrangemang i Bygdegården.Vi har fritt tillgång till bygdegården vid våra möten.

Tagit emot studiebesök

Vi är representerade vid andra Byalags inbjudningar samt när Borås stad sammankallar två ggr/år för lokal utveckling.

Trivsel/Fester

Ett mycket uppskatta informationsmöte för alla nyinflyttade där inbjudan gick ut i form av ett personligt vykort. Medarrangör vid olika aktiviteter som tex. teaterföreställningar osv.Segloradag arrangerades 2013.

Turism

En stor glasad orienteringstavla är på plats sedan i höstas. På kartan finns alla delar av Seglora med. Vi medverkar även i olika projekt som ska främja turismen, se förra frågan.Vi anslår på våra sju anslagstavlor kontinuerligt.

Vandrings- & Ridleder

Kulturleden "drivs" av Byalaget dvs. vi sköter uppröjning.Kyrkvägen sköts av ideella krafter från norra delen av Seglora.

Varit på studiebesök

Genom ett samarbete i Borås Stad har vi varit värd för sammankomster där samtliga Byalag i kommunen varit representerade jämte representanter från kommunledningen.

Vägar/Mackar

Kontinuerlig kontakt med vägverket angående de grusvägar som finns i vårt område och försöker i och med detta påverka för en bättre vägstandard.

Äldreomsorg

Byalgaet har drivit frågan om ett reservkraftverk till äldreboendet Björkhaga. Vi har även levererat ved till deras öppna spis.

Uppdatera förening

Anmäl förening