Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Västerljungslyftet

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2003

Finns i

Södermanlands län
Trosa kommun
distrikt

med ca 1050 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Idrottsanföreningen ordnar Midsommarfirandet på Norrbyvallen. Höstmarknaden ordnar hembygdsföreningen. Västerljungslyftet har inget eget arrangemang.

Bad/Idrottsplats

Vi samverkar med ortens olika föreningar bla.med idrottsföreningen och ryttarföreningen. Vi ska snart få en "Qlan" anläggning för spontanidrott som ska ligga vid skolan. Badplatsen underhålls av idrottföreningen. Konstfrusna isbanan som vi har föreslagit till Västerljung kommer till Trosa istället men den blir i alla fall av och i fortsättnignen kommer ungdomar och föräldrar att spola isen vid Kyrkskolan så som tidigare.

Barnomsorg

Det finns en kommunal förskola och ett föräldrakooperativ på orten. Den kommunala förskolans lokaler är inte bygda fr sin verksamhet och är i minsta laget.

Bostäder

Vår högsta önskan att det ska byggas "lagom" mycket bostäder så skolan kan räddas så att Västerljungs karaktär bibehålls.

Butik

Vi är för få ännu.

Egen affärsverksamhet

Finns ej.

IT

Vi har fyra datorer som finns tillgängliga två kvällar i veckan i Biblioteket som drivs helt ideelt. Vi har inte ens support ifrån Kommunen. Nätverket, uppkopplingar och service sker helt i privat regi. Ett problem vi har just nu är att vår IT expert har slutat så nu får vi med föreningens egna sparmedel serva datorerna med hjälp utifrån.

Kommunikationer

Ett av förslagen var att Ostlänken skall dras alldeles intill Västerljungs samhälle. Västerljungslyftet med nätverk drev aktivt en kampanj emot det förslaget. Politiker har ändrat sin åsikt om att dra Ostlänken genom Vagnhärads och Västerljung samhälle som tidigare beslutats.

Kultur

Driver ett eget Bibliotek.

Lokal utvecklingsplan

Finns ej.

Miljö & Natur

Arbetar just för att behålla vår sopsorteringsplats och har fått det i dispens i ett halvår eftersom de skulle lagt ner den i höstas. Vi har uppmuntrat alla boende att sopsortera på orten för att få behålla återvinningscontainrarna. Vi har nu hört ryktas om att vi får behålla den ett tag till. Den lilla björkdungen mittemot uppställningspatsen för containrarna håller vi fri från sly med markägarens tillåtelse.

Nyhetsbrev

På hemsidan finns aktuella aktiviter som sker. Vi sprider dessutom flygblad vid behov och vi har en del anslagstavlor som aktuellt nyhetsplank.

Samlingslokaler

I Västerljung finns fyra samlingslokaler som går att hyra. Biblioteket, Sockenstugan, hembygdsföreningens lokal Folkvik och idrottsföreningens lokal vid Norrbyvallen.

Skapa jobb/Företagande

Det finns många små egna företagare i Västerljung. Vi har erbjudit dem att annonsera på vår hemsida om behov finns. Vi önskar att företagandet ökar i Västerljung. Det går att flytta hit och kombinera boende och företagande i vår vackra landsbygd.

Skola

Föräldraföreningen är en stark part i arbetet för skolan. Ett av skälen till att Västerljungslyftet startade var ett sviktande elevunderlag i skolan. Därför var alla föreningar tvungna att börja samverka och Västerljungslyftet startade. Föreningen har aktivt talat om vikten av bebyggelse för Kommun, politiker och privata markägare. Inom året kommer ett nytt villaområde byggas tack vare ett hårt arbete för bygnation. Även har Kommunen köpt in ny mark där ett nytt bostadsområde kan byggas och då blir det antagligen hyresrätter. Det finns också enskilda privata markägare som säljer tomter. Västerljungslyftet jobbar för barnens framtid och att de ska trivas här på bygden. Vi delar lokaler med Kommunens förskola och Biblioteket. Vi har länge samarbetat med Kyrkan och Kommun för att öka aktiviter i Västerljung för barn och ungdomar. Kyrkan har startat upp verksamheter för olika åldersgrupper. Skamligt är att Kommun och Musikskola fortfarnade lyser med sin frånvaro i Västerljung när det gäller barn och ungdomars fritid!

Studiecirklar

Har haft tre danskurser och ett flertal datakurser. Där pågår sedan flera år en bokcirkel vintertid.

Stimulera inflyttning

Hemsidan som bygdes för att sprida intresse för orten och att marknadsföra vår härliga bygd läses av många.

Tagit emot studiebesök

Har ej skett än.

Trivsel/Fester

Det sker ibland när vi vill fira något som vi gjort bra.

Turism

Vi vill öka turismen och har försökt påverka Trosa turism att marknadsföra Västerljung. Vi kan nämna vår fina natur med såväl insjöar som två mil kust. En hemsida gjordes för fyra år sedan för att sprida kunskap om Västerljung.

Ungdomsverksamhet

I Biblioteket bedrivs utlåning av böcker och där inryms också en internet förening, Birk. Vanligen köar barnen vid de fyra datorerna som finansierats med ett bidrag från Länsbygderådet, Kunglig fond och föreningens midsommar lotteri. Västerljungslyftet jobbar för barnens framtid och att de ska trivas här på bygden. Vi delar lokaler med Kommunens förskola och Biblioteket. Vi har länge samarbetat med Kyrkan och Kommun för att öka aktiviter i Västerljung för barn och ungdomar. Kyrkan har startat upp verksamheter för olika åldersgrupper. Kommunen och dess Musikskola lyser fortfarande med sin frånvaro i Västerljung.

Utbildning/Kompetensutveckling

Bedriver kurser i Biblioteket och det har mest varit datautbildningar hittils.

Vandrings- & Ridleder

Här finns en oerhörd potential att starta en ridled genom hela Kommunen. Ingen driver frågan än. Sörmalandsleden finns för de som vandrar utan häst. En cykelled ska starta från Källvik till Trosa. Kustlaget arbetar för detta. När Ostlänken byggs läggs nuvarande järnväg ner och i detaljplanen finns nu en cykelväg inritad på nuvarande järnvägspår mellan Vagnärad och Västerljung. Allt detta uppmuntrar Västerljungslyftet.

Varit på studiebesök

Nej, det har inte skett än.

Vägar/Mackar

Vi har blivit en remissinstans till Kommunen, Vägverketet och Banverket. Vi har påverkat Vägverket avseende vägarna mot Västerljung. Förra året har de äntlingen åtgärdats.

Äldreomsorg

Vi har kämpat för att det ska bli marklägenheter för äldre i Västerljung och äntligen är det på gång!

Annan verksamhet

Saknas.

Uppdatera förening

Anmäl förening